Saturday, August 5, 2023

Sad Quotes, Thought, Status in Marathi | मराठीतील दुःखी कोट्स

Sad Quotes, Thought, Status in Marathi- इथे सुख-दु:ख हे जीवन कधीच सारखे नसते. प्रत्येक व्यक्तीला आयुष्यात दु:खाच्या काळातून जावे लागते.आयुष्यात दु:ख मिळालेले नाही असा कोणीच नाही. अनेकवेळा अशी परिस्थिती उद्भवते जेव्हा आपले कोणी नसते तेव्हा काही लोक Sad Quotes ची मदत घेतात आणि आपले दु:ख, वेदना, वेदना दुसऱ्या व्यक्तीसोबत शेअर करतात. आज आम्ही तुमच्यासाठी काही दु:खाचे विचार घेऊन आलो आहोत. जे जगातील महान लोकांनी सांगितले आहे. जे तुम्हाला खूप आवडेल. आपल्या सर्वांच्या आयुष्यात कधी ना कधी असे क्षण येतात. जेव्हा आपण खूप दुःखातून जात असतो. एखाद्याच्या वियोगामुळे आपण दुःखी आहोत किंवा कोणी आपले हृदय तोडल्यामुळे.

घर आणि कुटुंबाशी संबंधित अशी दुःखे जी आपल्या जीवनात गुंतलेली असतात. जेव्हा आपल्याला दुखापत होते मग आपल्याला खूप त्रास होतो. हे दु:ख आम्ही कोणाला सांगू शकत नाही. पण आपण ते लिहून व्यक्त करू शकतो. जेव्हा आपण दु:खात असतो, तेव्हा अशा काही गोष्टी आपल्या मनात येतात, ज्या आपल्या हृदयाचा आवाज असायची, जेव्हा आपण संकटात असतो तेव्हाच बाहेर पडतो. जर तुम्ही देखील एखाद्याच्या विभक्त झाल्याबद्दल दुःखी असाल किंवा प्रेमात दुखावले गेले असाल. आणि तुम्ही सुद्धा तुमच्या मनातील शब्द कोणाला सांगू शकत नाही. आज आमच्याकडे तुमच्यासाठी चांगल्या आणि महान लोकांच्या सॅड शायरी आहेत, ज्या तुम्ही तुमच्या पार्टनरसोबत शेअर करून तुमचे मन हलके करू शकता. चला तर मग Marathi Sad Quotes मध्ये काही चांगले Sad Thoughts आणि Sad Status वाचूया. ते वाचून तुम्हाला खूप बरे वाटेल!

Sad Quotes in Marathi

sad status marathi
 sad quotes in marathi 

इतकेही प्रेम करु नये कि प्रेम हेच जीवन होईल कारण..

कारण प्रेमभंग झाल्यावर जीवंतपणी मरण येईल……


वाईट वेळ नेहमी

आपल्या माणसांची ओळख

करून देण्यासाठी येते…


लांब रहायला आवडतं मलाा त्या लोकांपासून,

ज्यांना माझ्या असल्याने किंवा

नसल्याने काही फरक पडत नाही..!!


काही लोक इतके Special

असतात की

एक दिवस बोलणं नाही झालं तर रात्री

झोप नाही लागत….


आठवणी विसरता येतात

पण प्रेम विसरता येत नाही.


सगळं काही सहन करेन

पण Feelings सोबत केलेला मजाक

कधीच नाही..


गळून गेलेल्या पाकळ्या

जशा पुन्हा जुळत नाही,

तसेच मनातून उतरलेले काहीजण

पुन्हा मनात भरत नाहीत

sad quotes in marathi


Silent चं पण Limit ठेवा डोक्याच्या वरचढत असतील तर,

तोंडावर बोलून बॅक दाखवायला मग पुढं बघू नका.


गमावलं मी पण होतं, गमावलं तिने पण होतं,

फरक फक्त एवढा आहे ?

तिला मिळविण्याकरीता मी सर्व काही गमावलं,

अन, तिने सर्व काही मिळविण्याकरीता मला गमावलं.


आज मला खूप रडावसं वाटतंय,

स्वतःशी परत खूप भांडावंसं वाटतंय,

भरलेल्या डोळ्याने… आरश्या समोर बसावसं वाटतंय,

अन आपलं कोणीच नाही म्हणून,

स्वतःचेच डोळे पुसावंस वाटतंय


नेहमीच आनंद मिळेल असे नाही,

कधी कधी दुःख पण सोसावे लागते,

कितीही अहंकारी असाल तरीही,

प्रेमात मात्र कधी ना कधी झुकावेच लागते


प्रेमात एकदा खाल्ला धोका,

आता प्रेमात पडायची इच्छाच नाही,

आता जीवनात फक्त हसत आणि हसवत रहायचय,

आता परत रडायची इच्छाच नाही


मला एक सांग,

तु परीक्षा घेत आहेस माझ्या सहनशीलतेची की

खरोखरच तुला माझी

आठवण येत नाही


नाही आठवण काढलीस तरी चालेल,

पण विसरून मात्र जाऊ नकोस.


तू मला सोडून गेलीस

आता मी कोणालच दोष देऊ शकत नाही

कारण बघ न माझे हृदय पण

सर्वात मोठे धोकेबाज निघाले

ते पण फ़क़्त तुझ्यासाठी धडधडत आहे .!


माझ्या जीवनात, मी जगलो,

मी प्रेमात पडलो, मी हरलो,

मला नाकारलं, मी दुखावलो,

मी विश्वास ठेवला, मी चुका केल्या,

पण सगळ्यात जास्त मी शिकलो


तिला जायचं होत ती गेली

मला गमवायच होत मी गमावलं,

फरक फक्त एवढाच,

तिने जीवनाचा एक क्षण गमावला

आणि मी एका क्षणात जीवन.


जेव्हा आपली नखं वाढतात तेव्हा

आपण नखं कापतो बोटं नाही

त्याच प्रमाणे जेव्हा गैरसमजातून

नाती तुटायची वेळ येते तेव्हा

अहंकार तोडा नाती नाही.


आपली काळजी करणाऱ्या माणसाला गमावू नका

एखाद्या दिवशी जागे व्हाल, तेव्हा कळेल की

तारे मोजण्याच्या नादात आपण चंद्रच गमावून बसलो.

sad quotes in marathi
sad status marathi 

एकवेळ सिंगल रहा,

पण माझ्यावर प्रेम कर

अशी भीक मागू नका..


आज ही ती

माझ्यासाठी थोडा वेळ खर्च करते

वेळ मिळेल तेव्हा

फेसबुक वर मला सर्च करते…


काही गोष्टी

तोपर्यंत समजत नाहीत

तोपर्यंत त्या स्वताला

अनुभवता येत नाहीत…


आपण नसल्याने कोणाला आनंद झाला तरी चालेल,

पण आपण असल्याने कोणी नाराज नाही झालं पाहिजे…!!


श्वास थांबल्यानंतर

माणूस एकदाच मरतो

पण जवळच्या व्यक्तीने साथ

सोडल्यावर रोज रोज मरतो…


भरू दे आकाश कितीही ढगांनी

खऱ्या प्रेमापुढे ते ढग निवतील,

लाख येऊ दे अडथळे,

तरी माझ्या प्रेमापुढे एकदा नक्कीच झुकतील.


स्वतःमध्येच खुश राहायचं..

जिथे किंमत नाही तिथे जायचं नाही,

मग ते कोणाचे घर असो किंवा मन..!!


मन गुंतायला हि वेळ लागत नाही आणि,

मन तुटायला हि वेळ लागत नाही.

वेळ लागतो फक्त,

ते गुंतलेले मन आवरायला आणि,

तुटलेले मन सावरायला.


लांब रहायला आवडतं मलाा त्या लोकांपासून,

ज्यांना माझ्या असल्याने किंवा

नसल्याने काही फरक पडत नाही..!!


दुष्परिणाम माहित असूनही

केलं जाणार व्यसन म्हणजे

प्रेम.


कधी वाटलं नव्हतं

एवढ्या लवकर साथ सोडशील

भेटली तर अशी होतीस

जशी सात जन्म साथ देशील…


नाही म्हणालीस जरी तू,

नाही दुखी होणार मी,

जगत होतो, जगत आहे,

जगतच राहणार मी.

आता निरोप घेतो दुःखी नको होऊस

तुजसमोर नाही पुन्हा येणार मी.

Sad Status Marathi

sad quotes in marathi: कधी ना कधी असे क्षण आपल्या सर्वांच्या आयुष्यात नक्कीच येतात जेव्हा आपण खूप दुःखातून जात असतो. एखाद्यापासून वेगळे झाल्यामुळे किंवा एखाद्याने आपले हृदय तोडल्यामुळे आपण दुःखी आहोत. घर आणि कुटुंबाशी संबंधित अशी दु:खं आपल्या आयुष्यात राहतात. जेव्हा आपल्याला दुखापत होते तेव्हा आपल्याला खूप वेदना होतात. तुमचे दु:ख, तुमची वेदना, तुमचा त्रास दूर करण्यासाठी आम्ही तुमच्यासाठी मराठीत sad quotes घेऊन आलो आहोत. मराठी कलेक्शनमधील आमच्या Sad Quotes सह तुमच्या मनातील दुःखी भावना व्यक्त करा. 

sad thoughts in marathi
sad status in marathi  

येवढे तरी माझ्यावर उपकार करुन बघ,

माझ्या डोळ्यातील आसवांतल्या

वेदना ओळखून बघ.


जीवनात जोडलेली नाती

कधी तोडायची नसतात.

छोट्याश्या वादळानं

विश्वासाची घर मोडायची नसतात.


मागितली होती फक्त तुझी साथ,

तु तर सोडून गेलास हातातला हात,

म्हणूनच आता तुझ्याकडे माझे काहीच मागणे नाही,

पण तुझ्याशिवाय जगणे म्हणजे काहीच जगणे नाही !


जे जगतात ते प्रेम करतात

आणि जे जळतात ते लफडं

म्हणतात.


प्रेमाची खरी किंमत

ते दूर गेल्यावर कळते,

कितीही दुर्लक्ष केले तरी,

नजर मात्र तिथेच वळते.


तुम्ही त्याला प्रेम पण

कसं काय म्हणू शकता,

जे तुम्हाला एकाकडून नाही भेटलं,

तर लगेच दुसऱ्याकडून Expect करतात..


थोडा उशिरा का होईना

पण प्लिज रिप्लाय देत जा…


छापा असो वा काटा असो,

नाणे खरे असावे लागते,

प्रेम असो वा नसो,

भावना शुद्ध असाव्या लागतात,

तोडु नयेत दुस-याची मने झाडाच्या फांदिसारखी,

कारण झाडाला फांद्या पुन्हा फुटतात,

पण मने मात्र कायमची तुटतात.


शेवटपर्यँत साथ देता येणार नसेल

तर कोणाला प्रेमात पाडू नका.

शेवटी लग्न कास्ट मध्येच आणि

घरच्यांच्या पसंतीनेच करणार असाल तर

कोणाच प्रेम प्रपोसलला होकार देउ नका.

रिलेशनशिप चा शेवट

ब्रेकअपनेच करायचा अस आधीपासून ठरवले

तर रिलेशनशीपला स्टार्टच करु नका.

कोणाच्या भावनांशी खेळू नका.


सगळ्याच गोष्टी

आपल्या हातात नसतात

त्यामुळे झालं गेल विसरून

आनंदात जगायचं…


माझा मुड

किती ही खराब असला ना

तुझा एका Message मुळे

तो फ्रेश होतो…


नशिबात आणि हृदयात फक्त एवढाच फरक असतो,

जो हृदयात असतो तो नशिबात नसतो

आणि

जो नशिबात असतो तो हृदयात नसतो


तुझ्यासाठी खूप सोपे असेल मला विसरणं,

पण माझ्यासाठी खूप कठीण आहे,

तुला विसरून जगणं

sad thoughts in marathi
sad thoughts in marathi 

कधी कधी वाटतं माझा जन्म फक्त आणि

फक्त त्रास सहन करण्यासाठीच झालायं.


प्रेमात हरलात म्हणुन स्वत:ला दोष देत बसु नका

कदाचित देवाने त्याही पेक्षा ही चांगली प्रेम करणारी

व्यक्ती तुमच्या नशिबात लिहुन ठेवली असेन


अस वाटायला लागलेय की

जेव्हा देव माझं नशिब

लिहत होता

तेव्हा त्याचा मूड खराब होता…


एकटेपणा तेव्हा वाटत नाही

जेव्हा आपण एकटे असतो

तर तो तेव्हा वाटतो

जेव्हा आपल्याबरोबर सर्वजणं असतात,

पण ती व्यक्ती नसते

जी आपल्याला आपल्या बरोबर हवी असते.


कधी कधी एकटं राहणं सुद्धा

चांगलं असतं कारण

एकटे असल्यावर कोणी

आपलं मन दुखवत नसतं…


आयुष्यभर

तुला खुश बघायचं आहे

म्हणारे आज नसंपेल येवढं

दुःख देवून गेले…


सोडून दिले मी

नशिबावर विश्वास ठेवणे

कारण जे हृदयात असतात

ते नशीबात नसतात…


इतकी वर्षे झाली आता तरी स्वप्नात येऊ नकोस,

दूर आपण झालो कधीचे, प्लीज़…

आठवणींत भेटू नकोस.

झालंय ब्रेकअप तरीही,

डोळ्यांना वाट पाहायला लावू नकोस.

खरेच सांगू का तुला,

माझ्या मनात तू आता राहू नकोस.


प्रेम त्याच्यावर करा,

ज्याचे ह्रदय आधीच तुटलेले आहे,

कारण ह्रदय तुटण्याचे दुःख,

त्याच्याइतके कुणालाच माहित नसते


‘मन गुंतायला’ हि वेळ लागत नाही

आणि,

‘मन तुटायला’ हि वेळ लागत नाही..

वेळ लागतो फक्त,

ते गुंतलेले मन आवरायला

आणि,

‘तुटलेले मन सावरायला’


किती तरी खेळणी आहेत खेळण्यासाठी,

पण, शेवटी ती माझ्या भावनांशीच खेळली!


शरीराला जखम झाली तर रक्त बाहेर येते,

पण अश्रूंना बाहेर पडण्यासाठी,

मनाला जखमी व्हावी लागते.


मन गुंतायाला हि वेळ लागत नाही

आणि मन तुटायला हि वेळ लागत नाही

वेळ लागतो फक्त ते गुंतलेले मन आवरायला

आणि तुटलेले मन सावरायला.


गमावलं मी पण होतं,

गमावलं तिने पण होतं,

फरक फक्त एवढा आहे??

तिला मिळविण्याकरीता मी सर्व काही गमावलं,

अन,

तिने सर्व काही मिळविण्याकरीता मला गमावलं

love sad status in marathi
love sad quotes in marathi  

कुणाला कितीही आपण

आपलं मानलं तरीही,

शेवटी ते परकेच ठरतात.


मी तुझ्या आयुष्यातून निघून जावं,

ही तुझी इच्छा होती

आणि,

तुझ्या सगळ्या इच्छा पूर्ण व्हाव्यात,

ही माझी इच्छा होती..!!


तू कितीही रागावलीस माझ्यावर

पण मला मनातून मिटवू शकत नाहीस

राहशील कदाचित दूर माझ्यापासून,

पण स्वतःला माझ्यापासून दूर ठेवू शकत नाही.


थांब इथून पुढे मला एकट्यालाच जायचंय,

पण धन्यवाद !

तू इथवर आलीस,

सारे आयुष्य नसलीस तरी,

चार पाऊले माझी झालीस.


तोपर्यंत #single: राहा

जो पर्यंत तुम्हाला तुमची

काळजी करणारी व्यक्ती

भेटत नाही..


कधी कधी काही पाऊले अशी पडतात,

की सावल्या सोबतच्या परख्या होऊ लागतात,

काही गैरसमज इतके मनाला बोचतात,

की आपल्या नकळत

सुंदर नाते हृदयासोबत तोडून जातात.


वेळ तर प्रत्येक जखमेवर मलम लावते

पण एवढं लक्षात ठेव,

आज तू मला विसरलीस,

उद्या तुला कोणीतरी विसरेल


तू माझ्याशी प्रेम कर अथवा तिरस्कार,

दोन्ही माझ्याच पक्षात येईल,

जर तू माझ्याशी प्रेम करशील तर,

मी तुझ्या हृदयात असेल,

अणि जर तू माझ्याशी तिरस्कार करशील तर,

मी तुझ्या मनात असेल.


जीव जातोय रे देवा

पटकन जीव लावणारीला

पाठव की बाबा… 

Sad Thoughts in Marathi

sad thoughts in marathi: मित्रांनो, जर तुम्ही टॉप सॅड कोट्स इन marathi आणि Sad Status In marathi गुगल वर जीवनाने शिकवलेल्या गोष्टी शोधत असाल तर तुम्ही योग्य वेबसाइटवर आला आहात. आयुष्य बरेच लोक बदलताना दाखवतात, विश्वास तोडतात आणि स्वतःवर विश्वास ठेवत नाहीत.

मित्रांनो, आज आम्ही तुमच्यासाठी लाइफ सॅड कोट्स मराठीत घेऊन आलो आहोत, प्रेम, खूप हृदयस्पर्शी, आज मी खूप दुःखी कोट्स मराठीत मित्रांसाठी, Attitude Sad Quotes in marathi Text, Sad Lines in marathi, Emotional Status in Hindi Quotes in marathi. मुली/मुलासाठी, मराठीतील दुःखी जीवन कोट्स जे तुम्ही तुमच्या Whatsapp आणि Facebook Status वर शेअर करू शकता आणि या पोस्टच्या शेवटी तुम्हाला संबंधित पोस्ट मिळतील, तुम्ही त्या वाचू शकता. 

emotional status marathi
love sad status in marathi

खरं प्रेम

कधी बदलत नसतं

फक्त बदलतात ती

प्रेम करणारी माणसं


गळून गेलेल्या पाकळ्या

जशा पुन्हा जुळत नाही,

तसेच

मनातून उतरलेले काहीजण

पुन्हा मनात भरत नाहीत


आज किनाऱ्यावर प्रत्येक लाट

चिंब चिंब भिजली होती,

तेव्हा आठवले कुशीत माझ्या

येऊन तू निजली होती.


पाऊस आज खूप रडला

माहित नाही मला कोणावर रुसला

कदाचित त्यालाही आठवत असेल

त्याचे ओघळलेले थेंब

त्याने सुद्धा केले असेल कोणावरतरी खरे प्रेम.


विसरून जा तिला जी तुला विसरेल,

बघू नकोस तिला जी तुला रडवेल,

पण चुकूनही दूर जाऊ नकोस

तिच्यापासून जी स्वतः रडून

जी तुला हसवेल.


जर तुम्हाला रिजेक्ट,

अस्वीकार केलं तर निराश होऊ नका.

सर्वसाधारण लोक महागड्या वस्तू रिजेक्ट करतात

त्या स्वीकारण्याची त्यांची ऐपत, लायकी नसते.


आज किनाऱ्यावर प्रत्येक लाट

चिंब चिंब भिजली होती,

तेव्हा आठवले कुशीत माझ्या

येऊन तू निजली होती.


कधी कधी जुन्या आठवणी

ताज्या झाल्यानंतर

श्वास गुदमरल्यासारखं

वाटते…


अजुन काही दिवस गेले की

मला

सिंगल ऑफ the year

चा AWARD मला मिळेल


कधी कधी लोक गोड बोलुन

तुम्हाला इज्जत नाही तर

धोका देण्याचा प्रयत्न

करत असतात…


फक्त नातं तुटलं आहे

नाहीतर माझं अजुन

ही तुझ्यावर तेवढेच प्रेम आहे…


कितीही जगले कोणासाठी,

कोणीच कोणासाठी मरत नाही,

अनुभव येत असतात प्रत्येक क्षणाला,

पण नशीबाचे चक्र थांबत नाही,

आयुष्यात कितीही कराल प्रेम कोणावर,

त्याचे मोल सहज कोणाला कळत नाही.


आयुष्यात वाईट तेव्हा वाटते,

जेव्हा आपण काही चुका करतो,

पण सर्वात जास्त वाईट तेव्हा वाटते जेव्हा,

त्या हजार चुका आपण

एका चुकीच्या व्यक्तीसाठी करतो.


कोण कोणाचे नसते

हे अगोदर समजले असते,

तर हे तुटणारे नाते,

मी कुणाशी जोडलेच नसते.


नशिबा सोबत सुध्दा भांडलो असतो

तू सोबत असतीस तर…


आज मला खूप रडावसं वाटतंय,

स्वतःशी परत खूप भांडावंसं वाटतंय,

भरलेल्या डोळ्याने… आरश्या समोर बसावसं वाटतंय,

अन आपलं कोणीच नाही म्हणून,

स्वतःचेच डोळे पुसावंस वाटतंय


नेहमीच आनंद मिळेल असे नाही,

कधी कधी दुःख पण सोसावे लागते,

कितीही अहंकारी असाल तरीही,

प्रेमात मात्र कधी ना कधी झुकावेच लागते


प्रेमात एकदा खाल्ला धोका,

आता प्रेमात पडायची इच्छाच नाही,

आता जीवनात फक्त हसत आणि हसवत रहायचय,

आता परत रडायची इच्छाच नाही


मला एक सांग,

तु परीक्षा घेत आहेस माझ्या सहनशीलतेची की

खरोखरच तुला माझी

आठवण येत नाही

upset quotes in marathi
sad quotes on life in marathi 

नाही आठवण काढलीस तरी चालेल,

पण विसरून मात्र जाऊ नकोस.


तू मला सोडून गेलीस

आता मी कोणालच दोष देऊ शकत नाही

कारण बघ न माझे हृदय पण

सर्वात मोठे धोकेबाज निघाले

ते पण फ़क़्त तुझ्यासाठी धडधडत आहे .!


माझ्या जीवनात, मी जगलो,

मी प्रेमात पडलो, मी हरलो,

मला नाकारलं, मी दुखावलो,

मी विश्वास ठेवला, मी चुका केल्या,

पण सगळ्यात जास्त मी शिकलो


तिला जायचं होत ती गेली

मला गमवायच होत मी गमावलं,

फरक फक्त एवढाच,

तिने जीवनाचा एक क्षण गमावला

आणि मी एका क्षणात जीवन.


जेव्हा आपली नखं वाढतात तेव्हा

आपण नखं कापतो बोटं नाही

त्याच प्रमाणे जेव्हा गैरसमजातून

नाती तुटायची वेळ येते तेव्हा

अहंकार तोडा नाती नाही.


आपली काळजी करणाऱ्या माणसाला गमावू नका

एखाद्या दिवशी जागे व्हाल, तेव्हा कळेल की

तारे मोजण्याच्या नादात आपण चंद्रच गमावून बसलो.


नाही म्हणालीस जरी तू,

नाही दुखी होणार मी,

जगत होतो, जगत आहे,

जगतच राहणार मी.

आता निरोप घेतो दुःखी नको होऊस

तुजसमोर नाही पुन्हा येणार मी.


येवढे तरी माझ्यावर उपकार करुन बघ,

माझ्या डोळ्यातील आसवांतल्या

वेदना ओळखून बघ.

Love Sad Quotes in Marathi

love sad quotes in marathi: मित्रांनो, जर तुम्ही टॉप सॅड कोट्स इन marathi आणि Sad Status In marathi गुगल वर जीवनाने शिकवलेल्या गोष्टी शोधत असाल तर तुम्ही योग्य वेबसाइटवर आला आहात. आयुष्य बरेच लोक बदलताना दाखवतात, विश्वास तोडतात आणि स्वतःवर विश्वास ठेवत नाहीत.

मित्रांनो, आज आम्ही तुमच्यासाठी लाइफ सॅड कोट्स मराठीत घेऊन आलो आहोत, प्रेम, खूप हृदयस्पर्शी, आज मी खूप दुःखी कोट्स मराठीत मित्रांसाठी, Attitude Sad Quotes in marathi Text, Sad Lines in marathi, Emotional Status in marathi Quotes in marathi मुली/मुलासाठी, मराठीतील दुःखी जीवन कोट्स जे तुम्ही तुमच्या Whatsapp आणि Facebook Status वर शेअर करू शकता आणि या पोस्टच्या शेवटी तुम्हाला संबंधित पोस्ट मिळतील, तुम्ही त्या वाचू शकता. 

sad love thought in marathi
sad status in marathi

जीवनात जोडलेली नाती

कधी तोडायची नसतात.

छोट्याश्या वादळानं

विश्वासाची घर मोडायची नसतात.


मागितली होती फक्त तुझी साथ,

तु तर सोडून गेलास हातातला हात,

म्हणूनच आता तुझ्याकडे माझे काहीच मागणे नाही,

पण तुझ्याशिवाय जगणे म्हणजे काहीच जगणे नाही !


जे जगतात ते प्रेम करतात

आणि जे जळतात ते लफडं

म्हणतात.


प्रेमाची खरी किंमत

ते दूर गेल्यावर कळते,

कितीही दुर्लक्ष केले तरी,

नजर मात्र तिथेच वळते.


नशिबात आणि हृदयात फक्त एवढाच फरक असतो,

जो हृदयात असतो तो नशिबात नसतो

आणि

जो नशिबात असतो तो हृदयात नसतो


तुझ्यासाठी खूप सोपे असेल मला विसरणं,

पण माझ्यासाठी खूप कठीण आहे,

तुला विसरून जगणं


कधी कधी वाटतं माझा जन्म फक्त आणि

फक्त त्रास सहन करण्यासाठीच झालायं.


प्रेमात हरलात म्हणुन स्वत:ला दोष देत बसु नका

कदाचित देवाने त्याही पेक्षा ही चांगली प्रेम करणारी

व्यक्ती तुमच्या नशिबात लिहुन ठेवली असेन


प्रेम त्याच्यावर करा,

ज्याचे ह्रदय आधीच तुटलेले आहे,

कारण ह्रदय तुटण्याचे दुःख,

त्याच्याइतके कुणालाच माहित नसते


‘मन गुंतायला’ हि वेळ लागत नाही

आणि,

‘मन तुटायला’ हि वेळ लागत नाही..

वेळ लागतो फक्त,

ते गुंतलेले मन आवरायला

आणि,

‘तुटलेले मन सावरायला’


किती तरी खेळणी आहेत खेळण्यासाठी,

पण, शेवटी ती माझ्या भावनांशीच खेळली!


शरीराला जखम झाली तर रक्त बाहेर येते,

पण अश्रूंना बाहेर पडण्यासाठी,

मनाला जखमी व्हावी लागते.


मन गुंतायाला हि वेळ लागत नाही

आणि मन तुटायला हि वेळ लागत नाही

वेळ लागतो फक्त ते गुंतलेले मन आवरायला

आणि तुटलेले मन सावरायला.


गमावलं मी पण होतं,

गमावलं तिने पण होतं,

फरक फक्त एवढा आहे??

तिला मिळविण्याकरीता मी सर्व काही गमावलं,

अन,

तिने सर्व काही मिळविण्याकरीता मला गमावलं

sad quotes marathi
marathi sad quotes

कुणाला कितीही आपण

आपलं मानलं तरीही,

शेवटी ते परकेच ठरतात.


मी तुझ्या आयुष्यातून निघून जावं,

ही तुझी इच्छा होती

आणि,

तुझ्या सगळ्या इच्छा पूर्ण व्हाव्यात,

ही माझी इच्छा होती..!!


गळून गेलेल्या पाकळ्या

जशा पुन्हा जुळत नाही,

तसेच

मनातून उतरलेले काहीजण

पुन्हा मनात भरत नाहीत


आज किनाऱ्यावर प्रत्येक लाट

चिंब चिंब भिजली होती,

तेव्हा आठवले कुशीत माझ्या

येऊन तू निजली होती.


पाऊस आज खूप रडला

माहित नाही मला कोणावर रुसला

कदाचित त्यालाही आठवत असेल

त्याचे ओघळलेले थेंब

त्याने सुद्धा केले असेल कोणावरतरी खरे प्रेम.


विसरून जा तिला जी तुला विसरेल,

बघू नकोस तिला जी तुला रडवेल,

पण चुकूनही दूर जाऊ नकोस

तिच्यापासून जी स्वतः रडून

जी तुला हसवेल.


जर तुम्हाला रिजेक्ट,

अस्वीकार केलं तर निराश होऊ नका.

सर्वसाधारण लोक महागड्या वस्तू रिजेक्ट करतात

त्या स्वीकारण्याची त्यांची ऐपत, लायकी नसते.


रागात बोललेला एक शब्द एवढा विषारी 

असतो की प्रेमात बोललेल्या हजारो गोष्टींना 

एक क्षणात संपवुन टाकतो .


अनेक जण भेटतात,

खूप जण आपल्याला जवळ घेतात,

आणि दुरावतातही,

अनेक जण आपल्याला शब्द देतात,

आणि विसरतातही,

सुर्यास्ता नंतर स्वतःची सावलीही दूर जाते,

शेवटी आपण एकटेच असतो,

आणि सोबत असतात फक्त आठवणी


थांब इथून पुढे मला एकट्यालाच जायचंय,

पण धन्यवाद !

तू इथवर आलीस,

सारे आयुष्य नसलीस तरी,

चार पाऊले माझी झालीस


सोडुन मला त्याने हसत राहण्यास सांगीतले.मी पण हसत राहीले

प्रश्न त्याच्या आनंदी राहण्याचा होता,

मी जे हरवल ते कधिच माझ नव्हत

पण त्याने जे हरवल ते फक्त त्याचेच होत

फक्त त्याचेच


रात्रीच्या एकांतामध्ये

कोणी आठवण काढत

पण जे खर प्रेम असत ना

ते सकाळी उठल्या उठल्या

पहिला मेसेज तुम्हाला करत…


माहित नाही दिवसभर

मी किती तरी चेहरे पाहतो

पण रोज रात्री स्वप्नात मात्र

तुझाच चेहरा का दिसतो…


तुमच्या रडण्याने जर गेलेली व्यक्ती

परत येत असती तर.

ती व्यक्ती तुम्हाला

एकटे सोडूनच का गेली असती.


ज्या हक्काने आपण आपला राग व्यक्त करतो,

तेवढ्याच हक्काने आपले प्रेम व्यक्त करा,

कारण नाते तोडणे सोपे आहे,

पण ते पुन्हा जोडणे खूप अवघड आहे.


कुणी तुला विसरेल तर काय करशील?

सगळ्या आठवणी मिटवेल तर काय करशील?

कुणाला सोडण्यापूर्वी एकदा विचार नक्की कर

कुणी तुला सोडले तर काय करशील


कितीही

आनंदी राहायचा प्रयत्न करा

जेव्हा कोणाची आठवण येते ना

तेव्हा रडायला खुप येते…

Love Sad Status in Marathi

Sad Quotes in Marathi: मित्रांनो, जीवन म्हणजे सुख-दु:खाची जत्रा आहे. कधी आयुष्यात सुखाचा वर्षाव होतो तर कधी दु:खाचा अंधार. बरेचदा असे घडते जेव्हा आपण एखाद्यावर खूप प्रेम करतो आणि काही कारणाने आपण त्याच्यापासून दूर जातो. त्यामुळे आपल्याला खूप विचित्र वाटतं, मन दुखतं. ती व्यक्ती कोणीही असू शकते, तुमची आई, बहीण, मैत्रीण. त्यामुळे अशा परिस्थितीत आम्ही Sad Quotes स्टेटसला दुःखात आमचा आधार बनवतो.

त्यामुळे Sad Quotes ही पोस्ट वाचा आणि ती तुमच्या खास व्यक्तीसोबत सोशल मीडियावर शेअर करा. आज येथे तुम्ही प्रेमासाठी Marathi सॅड कोट्स, Marathi डीप सॅड कोट्स,Marathi शॉर्ट सॅड कोट्स, Marathi लाइफ सॅड कोट्स वाचू शकाल जे वाचून तुम्ही तुमच्या वेदनादायक भावनांवर मात करू शकाल. आणि तुम्ही तुमचे मन शांत करू शकाल. 

जीवनात प्रेम एकदाच करायचे असते,

मन कधी कोणाचे मोडायचे नसते,

ज्याने केला भरवसा,

त्याच्या भावनांशी कधी खेळायचे नसते.


शब्दातून दुःख व्यक्त करता आले असते,

तर अश्रुंची गरज भासली नसती

सर्व काही शब्दात सांगता आले असते

तर भावनांना किंमतच उरली नसती.


काही लोक इतके नशीबवान असतात की,

दुसऱ्यांना दुखावून ही,

नेहमीच त्यांना परत खुप प्रेम मिळते,

आणि काहीजण इतके कमनशीबी असतात की,

दुसऱ्यांना इतके भरभरुन प्रेम देऊनही,

मोबदल्यात त्यांना दुःख आणि धोकाच मिळतो.


तुझ आणि माझे नातं

खरचं खुप वेगळे आहे

सोबत राहु शकत नाही

लांब जाऊ शकत नाही…


एक वेळ अशी होती की

तुझा सोबत बोलता बोलता

रात्र संपत होती आणि आता

अशी वेळ आहे की तुझा कॉलची

वाट बघता बघता रात्र संपते…


कधी कधी आयुष्यात

अशा गोष्टी सुध्दा घडून जातात की

आपण त्याचा विचार सुद्धा

करू शकत नाही…


काही # मिळवलं

तर काही # गमावलं

पण खरं प्रेम काय असतं

हे तूच मला # शिकवलं..


तुझ्या डोळ्यात अश्रू येतील

असे मी कधीही वागणार नाही कारण

तुझ्या अश्रूची किंमत

मी कधी चुकवू शकणार नाही.


जगातील सर्वात मोठी वेदना म्हणजे,

आपण ज्या व्यक्तीवर सर्वात जास्त प्रेम

करतो तिच्या शेजारी बसने.

आणि, ती व्यक्ती कधीही आपली होणार

नाही याची जाणीव होणे.


आखिर कैसे भुला दे हम उन्हें.

मौत इंसानो को आती है यादो को नहीं


जगात खूप गोष्टी आहेत,

खेळण्यासाठी..

पण तुला माझ्या भावनाच

आवडल्या का,

खेळण्यासाठी


शब्दातून दुःख व्यक्त करता आले असते,

तर अश्रुंची गरज भासली नसती

सर्व काही शब्दात सांगता आले असते

तर भावनांना किंमतच उरली नसती.


विसरायचे म्हटलं विसरताही येत नाही,

तुझ्यावीना एक क्षण राहताही येत नाही.


आयुष्यात वाईट तेव्हा वाटते,

जेव्हा आपण काही चुका करतो,

पण सर्वात जास्त वाईट तेव्हा वाटते जेव्हा,

त्या हजार चुका आपण

एका चुकीच्या व्यक्तीसाठी करतो.


“तुझं लग्न झालं आहे”

“तरी”

“मला तुझी आठवण येणं”

“पाप असेल”

“तर”

“तुझं माझ्यावर प्रेम असतांना

“तु दुसऱ्याशी लग्न करणं”

“हे देखील पापच आहे”

marathi sad quotes
marathi sad quotes on life

तुझ्या साठी बघ मी,

किती मोठ्ठं मन केलं.!

तुला आवडतं खेळायला म्हणून

हृदयाचं खेळणं केलं


प्रेम मी हि केलं, प्रेम तिने हि केलं

फरक फक्त एवढाच होता कि

मी प्रेम केलं तिला मिळवण्यासाठी

तिने प्रेम केलं वेळ घालवण्यासाठी.


आज स्वप्नातही अबोला

तुझा नाही सुटला ..

तुला समजावण्याच्या नादात

माझ्या अश्रूंचा बांध मात्र फुटला ..


कोण कोणाचे नसते हे अगोदर समजले असते,

तर हे तुटणारे नाते,

मी कुणाशी जोडलेच नसते


तू आणि मी समुद्राचे दोन किनारे

कधी हि भेटू न शकणारे

पण एकमेकांवर जीवापाड प्रेम करणारे.


प्रेम हे

गुलाबाच्या फुलासारखे असले

तरी एक दिवस ते कोमेजणार

हे नक्की …


खर प्रेम ते असतं

ज्यामधे दोघे पण

वयाचा आणि cast चा विचार

करत नाहीत.


तुला आताच सांगून ठेवते

प्रेम म्हणजे मंत्रालयातील फाईल नाही

कि जाळली आणि मिटवलं सगळं.


मागितली होती फक्त तुझी साथ,

तु तर सोडून गेलीस हातातला हात,

म्हणूनच आता तुझ्याकडे

माझे काहीच मागणे नाही,

पण तुझ्याशिवाय जगणे,

म्हणजे काहीच जगणे नाही.


एखाद्याला सोडून जातांना,

मागे पहावसं वाटलं तर पुढे जाऊ नये,

जीवघेण्या माणसांच्या गर्दीत एकटं राहण्यापेक्षा,

जीव लावणाऱ्या माणसांच्या मनात भरून रहावं.


Past आणि Cast ने

80% लोकांच्या

आयुष्याची वाट लावली आहे


तिच्या डोळ्यात पाहिले तेव्हा समजले,

प्रेम कशाला म्हणतात,

आणि सोडून गेली तेव्हा समजले,

खरे प्रेम कशाला म्हणतात


रक्तापेक्षा अश्रू श्रेष्ठ असतात

कारण शरीराला जखम झाली तर रक्त बाहेर येते,

पण अश्रूला बाहेर येण्यासाठी मनाला जखमी व्हावे लागते


एखादी व्यक्ती कितीही कामात व्यस्त असली तरी

जर तीला मनापासून बोलायचं असेल ना तर ती

वेळात वेळ काढून निदान ५ मिनीटे तरी निवांत बोलू शकते


नाती तोडली नाही पाहिजेत हे खरं आहे,

पण जेथे आपली कदरच नाही

ती नाती टिकवूनही काही उपयोग नाही.

Emotional Sad Status Marathi

sad thoughts in marathi: मित्रांनो, प्रत्येक माणसाच्या आयुष्यात सुख-दु:ख राहतात, सदैव आनंदी राहणारा या जगात कोणीही नाही. अनेकवेळा असे प्रसंग उद्भवतात जेव्हा आपल्याजवळ कोणी नसते, तेव्हा काही लोक Sad Quotes चा आधार घेतात आणि आपले दु:ख, वेदना, वेदना दुसऱ्या व्यक्तीसोबत शेअर कराव्यात जेणेकरुन त्यांची मनातील वेदना थोडी कमी व्हावी, म्हणूनच आजची पोस्ट मी. तुमच्यासाठी मराठीत सॅड कोट्स आहेत जे तुम्ही तुमच्या मित्रांसह आणि सोशल मीडियावर शेअर करू शकता.

Sad Quotes in Marathi: आजच्या लेखात आम्ही तुमच्यासाठी मराठीतील Sad Quotes घेऊन आलो आहोत. अशा दुःखी कोट्स शोधणे कठीण आहे. तुम्ही हा लेख तुमच्या मित्रांसह शेअर करू शकता. 

marathi sad quotes
marathi sad quotes on life

मी तुला मिळवत असतांना,

तु मला कुठेतरी गमावत होतीस,

मी तुझ्या नजरेत भरतांना मात्र,

तु माझ्या नजरेतून उतरत होतीस


जवळची नाती ही माणसाला,

कधी कधी खूप छळतात,

जितके जास्त जपाल तितके,

आपणाला आणखी दुर लोटतात


प्रेम आणि विश्वास

कधी गमावू नका कारण

प्रेम प्रत्येकावर करता येत नाही

आणि विश्वास प्रत्येकावर ठेवता येत नाही


तुझ्या अशा फसवणुकीने,

मन घाबरते पुन्हा प्रेम करण्यास,

ओळखीच्या माणसाशी देखील,

आता तयार नसते बोलण्यास.


कधीतर संपेल ना हा त्रास

संपेल कधी तर हा एकटेपणा

चार दिवसाच्या आयुष्यात

एक दिवस तरी चांगला असेलच ना


आता तुझी आठवण जरा

कमीच येते कारण

वेळेनुसार सवय सुध्दा बदलते


प्रेम करणं खुप सोपी गोष्ट आहे

पण ते ज्या व्यक्तीवर आहे

त्या व्यक्तीला पटवून देणं

खुप अवघड आहे.


विसरायचे म्हटलं विसरताही येत नाही,

तुझ्यावीना एक क्षण राहताही येत नाही.


किती छान होतं रे आपल नात,

कोणास ठाऊक, कोणाची

नजर लागली आपल्या नात्याला,

उडून गेली ती स्वप्ने.

संपला राजा राणी चा खेळ.

मोडली आपली कहाणी अर्ध्यावर.

तुजवीण शोन्या राहिले मी अधुरी.


छापा असो वा काटा असो,

नाणे खरे असावे लागते,

प्रेम असो वा नसो,

भावना शुद्ध असाव्या लागतात,

तोडु नयेत दुस-याची मने झाडाच्या फांदिसारखी,

कारण झाडाला फांद्या पुन्हा फुटतात,

पण मने मात्र कायमची तुटतात.


कुणी तुला विसरेल तर काय करशील?

सगळ्या आठवणी मिटवेल तर काय करशील?

कुणाला सोडण्यापूर्वी एकदा विचार नक्की कर

कुणी तुला सोडले तर काय करशील?


मला याच अजिबात वाईट वाटत नाही

की तू माझी नाही झालीस,

सुख तर या गोष्टीच आहे कि

कधीतरी तू माझी होतीस.

sad quotes in marathi


जाऊदे तिला मला सोडून

दुसऱ्याच्या मिठी मध्ये

तसेही एवढ प्रेम करूनसुद्धा

जी माझी नाही झाली,

दुसऱ्याची तरी कशी होणार?


कधी आयुष्यात आलीस

अन कधी माझी सवय झाली

काही कळलेच नाही,

एक एक दिवस जात होता

अन एक एक आठवण

मनाच्या पटलावर तरंगून जात होती


जर तुम्हाला रिजेक्ट,

अस्वीकार केलं तर निराश होऊ नका.

सर्वसाधारण लोक महागड्या वस्तू रिजेक्ट करतात

त्या स्वीकारण्याची त्यांची ऐपत, लायकी नसते.


प्रेम कोणावर करायचे?

जो आपल्याला आवडतो त्याच्यावर की

ज्याला आपण आवडतो त्याच्यावर

मन वेधून घेणाऱ्या गुलाबावर की

त्याला जपणाऱ्या काट्यावर.

प्रेम खोट नसतं

खोटी असतात ती

प्रेम करणारी माणसं


जे लोक तुमचा

Direct messages इग्नोर करतात

त्यांना तुमच्या status चा

काही फरक पडणार नाही


एकच होती समजुन घेणारी

आता ती सुध्दा समजुतदार झाली


हमारी सिर्फ एक samil ही

काफी है

किसी के दिल मे अन लिमीटेड

Space बनाने के लिए..


बोल ना ग आता

झोप गेली लांब तीरावरी,

बोलली नाहीस की

नाही करमत मझला तुझ्यापरी..


जाता जाता ती सांगून गेली,

काळजी घेत जा स्वतःची,

पण तिचे डोळे सांगत होते की,

आता माझी काळजी कोण घेणार?


खुप काळजी घेणारेच आपल्याला रडवून जातात,

कितीही मनापासून प्रेम करा,

तुझ्याशिवाय जगु शकत नाही,

असे म्हणणारेच एक दिवस सोडून निघून जातात


खाद्यावर प्रेमकरून दूर व्हायचे दुख

तुला मी काय सांगू

व्हायचे ते होऊन गेले

आता नियती कढे मी काय मागू

झाल्या वेदना जेवढ्या मला

तिला त्याहून जास्त झाल्या असतील

पाहून वीरह आमचा आसा

देवाचेही डोळे पाणावले असतील


आयुष्य हे अपेक्षांनी भरलेले आहे,

कोणाची अपेक्षा पूर्ण होते तर कोणाची अधुरी राहते

जिला मी मागितले देवाकडे प्रार्थने मध्ये,

ती दुसर्याला न मागता मिळून जाते


जेव्हा काही गोड खायची इच्छा होते

तेव्हा नजर

तुझ्या ओठावर येऊन थांबते…


तुझ्या साठी बघ मी,

किती मोठ्ठं मन केलं

तुला आवडतं खेळायला म्हणून

हृदयाचं खेळणं केलं


माहिती आहे तुझ्या नजरेत मला,

काहीच किंमत नाही.

पण माझी किंमत त्यांना विचार,

ज्यांना मी वळून सुद्धा पाहत नाही.


माणसाचे आयुष्य जीवनात दोन वेळा नक्की बदलते,

कुणीतरी खास व्यक्तीने जीवनात प्रवेश केल्यावर,

आणि कुणीतरी खास व्यक्ती नकळत सोडून गेल्यावर.


दाटून आलेल्या संध्याकाळी

अवचित ऊन पडत

तसंच काहीसं पाऊल न वाजवता

आपल्या आयुष्यात प्रेम येतं..!


भावना मलाही आहेत

पण त्या मुक्त करता येत नाहीत

गहिवरल्या मनातून त्या

व्यक्त करता येत नाहीत……

Sad Massage Marathi

Sad Quotes, Thought, Status in Marathi: तर मित्रांनो, आज मी तुम्हाला मराठीतील Sad Quotes चे संपूर्ण कनेक्शन शेअर करणार आहे जे तुम्हाला आवडेल असे मला वाटते.

मराठीतील सेठ कोट्सचा संग्रह फक्त तुम्ही जे शोधत आहात तेच आहे मला असे वाटते की तुमच्या मैत्रिणीने तुमची फसवणूक केली आहे तिने तुमचा विश्वास तोडला आहे तुम्ही स्वतःला दुखावत नाही आहात म्हणूनच तुम्हाला मराठीतील सॅड कोट्स वाचायचे आहेत आणि हे वाचल्यानंतर तुम्हाला या कोट्स द्वारे स्वत: ला संबंधित करेल.

किंवा एखादे कारण असू शकते की तुमच्या जवळच्या सर्व नातेवाईकांनी तुमच्याशी चांगले वागले नाही किंवा ज्या लोकांवर तुमचा कमी विश्वास होता, ज्यांच्यामुळे तुम्हाला असे दुःखद कोट वाचावेसे वाटतात.

Sad Quotes in Marathi, तुम्ही कुठूनही सर्च करून आलात, मग तुम्ही गुगलवरून आलात किंवा गावातील चहा किंवा फेसबुकवरून आला आहात, पण माझ्या मित्रा, तुम्ही योग्य ठिकाणी आला आहात, कारण आमच्याकडे अशा अनेक sad Quotes आहेत. तुम्ही जे काही खाली स्क्रोल करा आणि हे सर्व वाचा, मला पूर्ण आशा आहे की तुमच्याजवळ यापैकी एक किंवा दुसरे कोट तुमच्या हृदयाला स्पर्श करतील आणि तुम्हाला ते आवडतील. 

sad quotes in marathi
sad status in marathi

एक Song

एक Call

आणि एक Message

या तीन गोष्टी

माणसाचा Mood एका सेकंदामधे बदलतात


जेव्हा तुमची जवळची व्यक्ती

तुमच्यावर रागवायची बंद होते

तेव्हा समजून जा

तुमची त्यांच्या आयुष्यातली

महत्वाची जागा गमावलीत.


नाही म्हणालीस जरी तू,

नाही दुखी होणार मी,

जगत होतो, जगत आहे,

जगतच राहणार मी.

आता निरोप घेतो दुःखी नको होऊस

तुजसमोर नाही पुन्हा येणार मी.


तिला वाटत मी तिला आता विसरलो ही असेल

पण तिला का नाही कळत

वेळ बदलते, काळ बदलतो

पण पाहिलं प्रेम कधीच नाही विसरू शकत.


नकटे तुला पाहुन जी

Feeling येते ना

ती दुसर्या कोणाला पाहुन येत नाही


ज्याच्यावर आपण

डोळे बंद करून विश्वास ठेवतो ना

तेच लोक

आपला विश्वासघात करतात


तुझ्या येण्याच्या चाहुलीने

अजूनही तिथेच उभा राहतो,

जिथे ब्रेकअप करून तुझ्या जाण्याने

अजूनही तिथेच तुझी वाट पाहतो.


आपण जेव्हा

एखाद्या व्यक्तीला

ignore करत असतो

आणि तरी सुध्दा ती व्यक्ती

आपल्या सोबत

बोलायचा प्रयत्न करत असेल

समजुन जावा त्या व्यक्ती ऐवढे प्रेम

तुमच्या वर दुसर कोणी

करू शकणार नाही.


किती काही बदलते ना

पहिले जेव्हा मनात येईल तेव्हा

कॉल करणारी व्यक्ती आता पहिलं

whatsapp वर

आज call करू का तेव्हा खरचं

खुप वेगळं वाटतं ना.


मला कोणाशी काही घेणं देणं नाही

मला फक्त तुझा वेळ, तुझे प्रेम

आणि साथ हवी आहे


तिच्या डोळ्यात पाहिले तेव्हा समजले,

प्रेम कशाला म्हणतात,

आणि सोडून गेली तेव्हा समजले,

खरे प्रेम कशाला म्हणतात.


एके दिवशी माझा श्वास बंद होईल

नको विचार करूस कि माझे प्रेम कमी होईल

अंतर फक्त एवढंच असेल

आज मी तुझी आठवण काढत आहे.

उद्या माझी आठवण तुला येईल.


आठवणीत नाही ठेवलस तरी चालेलं

पण..? विसरायचा प्रयत्न करु नको,

तुझ्यासाठी जग सोडायची तयारी आहे माझी

पण…? तु दुसऱ्यासाठी मला सोडु नको.


नशिबात आहेस की नाही

माहित नाही

पण माझ्या जगण्याचं कारण मात्र

फक्त तुच आहेस.


मला नाही माहित प्रेम काय असतं

पण मी तुला कोणत्या मुला सोबत

बोलताना बघतो ना तेव्हा मला

खरचं खुप jealous feel होतं


येवढे तरी माझ्यावर उपकार करुन बघ,

माझ्या डोळ्यातील आसवांतल्या

वेदना ओळखून बघ.

love sad quotes in marathi
 love sad status in marathi

जाता जाता ती सांगून गेली,

काळजी घेत जा स्वतःची,

पण तिचे डोळे सांगत होते की,

आता माझी काळजी कोण घेणार ?


प्रेमाचं सारं कर्ज फेडलंय मी..

हिशोब उरलाय तो फक्त,

तू दिलेल्या जखमांचा…


एकदा सोडून गेली आहेस

परत माझ्या आयुष्यात येऊ नकोस

हे हृदय तुझ्यावर परत एकदा

प्रेम करण्याची चूक करुन बसेन


कुणावर कितीही प्रेम करा पण जर

समोरच्याला आपली सोबत नको असेल ना,

तेव्हा आपली लहानशी

चुकी पण पुरेशी असते नातं तुटायला


ज्या क्षणी तुला वाटेल कि,

हे नात तोडण्याची वेळ आली आहे

तेव्हा स्वतःच्या मनाला हे एकदा जरूर विचार कि,

हे नात एवढा काळ का जपलं..का जपलं


पुन्हा भेटशील अश्याच एका वळणावर

तेव्हा असेल तुला माझी आस

कळेल तुला खरं प्रेम होत माझं

नव्हता तो फक्त टाईमपास.

sad quotes in marathi


मीच मुर्ख होतो जे तुला

माझ्या आयुष्यातल्या प्रवासातला

जोड़ीदार समजून बसलो,

तू चालत तर माझ्या सोबत होतीस पण

तुझे डोळे दुसऱ्याच कोणाच्या शोधात होते.


प्रेम कोणावर करायचे?

जो आपल्याला आवडतो त्याच्यावर की

ज्याला आपण आवडतो त्याच्यावर

मन वेधून घेणाऱ्या गुलाबावर की

त्याला जपणाऱ्या काट्यावर.


जेव्हा तुमची जवळची व्यक्ती

तुमच्यावर रागवायची बंद होते

तेव्हा समजून जा

तुमची त्यांच्या आयुष्यातली

महत्वाची जागा गमावलीत.


आज माझ्याच सावलीला विचारलं मी,

का चालते तू माझ्यासोबत..

सावलीने पण हसत उत्तर दिलं,

कोण आहे दुसरं तुझ्या सोबत


तुला आताच सांगून ठेवते

प्रेम म्हणजे मंत्रालयातील फाईल नाही

कि जाळली आणि मिटवलं सगळं.


चेहऱ्यावर नेहमीच हसू,

पण मनात खूप काही साठलेलं.

आले जरी डोळे भरून,

ते कोणालाही न दिसलेलं !


तुमच्या ex ला दुसऱ्याबरोबर

बघून कधीच जेलस फील करू नका,

कारण आपल्या मोठ्यांनी आपल्याला

शिकवलेलं आहेच कि

आपण खेळून झालेली खेळणी

दुसऱ्या गरिबांना वाटत जा.


आवडत्या व्यक्तीला

आपल्या इगोसाठी सोडण्यापेक्षा,

आवडत्या व्यक्तीसाठी

इगो सोडणं केव्हाही चांगलं.


तू माझी होतीस तेव्हा मी तुझा होतो,

अन आता तू माझी नाहीस तरीही मी तुझाच आहे.

फरक फक्त एकच आहे

मी केलं त्याला प्रेम म्हणतात अन तू केलं त्याला सौदा.

Quotes on Life in Marathi 

Sad Quotes in marathi - आम्ही लाइफ वरील Sad Quotes चा नवीनतम संग्रह इमेजेससह शेअर करत आहोत. आमच्या ब्लॉगवर मराठी फोटो, मेसेजेस, कोट्स, स्टेटस, व्हिडिओ मधील सर्वोत्तम नवीन दुःखी कोट्स शोधा. त्यांना व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्रामवर डाउनलोड आणि शेअर करण्यास मोकळ्या मनाने. 

sad quotes on life in marathi
upset quotes in marathi

मी मनसोक्त रडून घेते,

घरात कुणी नसल्यावर

मग सहज हसायला जमतं,

चारचौघात बसल्यावर


रहा तु कुठेही,

पण जप मात्र स्वतःला.

आडोशाला उभे राहून,

पाहीन मी तुझ्या सुखाला.


आजकाल feeling पेक्षा

जास्त

Screenshot शेअर होतात


प्रत्येकाच्या आयुष्यात एकतरी अशी

Someone special व्यक्ती असते

त्याच्या दिसण्याने – बोलण्याने

आपल्या चेहर्यावर ४४० volt ची

Smile येते.


जवळची व्यक्ती दुरावते

तेव्हा खर तर माणूस बदलतो.


जेव्हा आपली नखं वाढतात तेव्हा

आपण नखं कापतो बोटं नाही

त्याच प्रमाणे जेव्हा गैरसमजातून

नाती तुटायची वेळ येते तेव्हा

अहंकार तोडा नाती नाही.


नेहमीच आनंद मिळेल असे नाही,

कधी कधी दुःख पण सोसावे लागते,

कितीही अहंकारी असाल तरीही,

प्रेमात मात्र कधी ना कधी झुकावेच लागते.


जे काही बोलायचं असेल ते

विचार करून बोला कारण हा

screenshot चा जमाना आहे.


मोबाईलची Gallery आणि

आपलं हृदय ऐवढं साफ ठेवा कि

कोणाच्या हातात देताना

लाज नाही वाटली पाहिजेल…


विसरून जा तिला जी तुला विसरेल,

बघू नकोस तिला जी तुला रडवेल,

पण चुकूनही दूर जाऊ नकोस

तिच्यापासून जी स्वतः रडून

जी तुला हसवेल.


मैत्रीत फक्त दाखवून द्यायचे नसते की

हा माझा मित्र आहे

तर वेळ आल्यावर दाखवून द्यायचं असतं की

मैत्री काय आहे.


रस्ता बघून चल..

नाहीतर एक दिवस असा येईल

की वाटेतले मुके दगडही

प्रश्न विचारू लागतील.


Impression ने सुरवात

होवून

Depression मध्ये जावून संपते

ते म्हणजे प्रेम


सगळ्यांना

चांगल समजण सोडून द्या

लोक बाहेरून दिसतात

तसेच आतून नसतात


“कोणी मनासारखं जगत असतं”

आणि

“कोणी दुसऱ्याच मन जपून जगत असतं..!!”


जेव्हा कोणी Ignore

करायला सुरुवात करेल

तेव्हा समजून जा

आता तुमची गरज संपली…


सगळं काही सहन करेन

पण Feelings सोबत केलेला मजाक

कधीच नाही..


माझ्यापासून दूरच जायचंय,

तर खुशाल जा..

फक्त एवढंच लक्षात ठेव,

पुन्हा मागे वळून बघायची

मला पण सवय नाही…


माहिती आहे तुझ्या नजरेत मला,

काहीच किंमत नाही…

पण माझी किंमत त्यांना विचार,

ज्यांना मी वळून सुद्धा पाहत नाही

love sad status in marathi
 sad quotes on life in marathi 

कुठेही रहा पण सुखात रहा,

सुख माझे त्यात आहे,

स्वतःचा जीव जपत रहा,

कारण जीव माझा तुझ्यात आह

sad quotes in marathi


जे मी केलं आणि का केलं,

ते तुला कधीच समजणार नाही

आणि,

समजू पण देणार नाही,

पण जे काही केलं ते

फक्त तुझ्यासाठीच केलं


माणसाचे आयुष्य जीवनात दोन वेळा नक्की बदलते,

कुणीतरी खास व्यक्तीने जीवनात प्रवेश केल्यावर,

आणि कुणीतरी खास व्यक्ती नकळत सोडून गेल्यावर


तू माझ्याशी प्रेम कर अथवा तिरस्कार,

दोन्ही माझ्याच पक्षात येईल,

जर तू माझ्याशी प्रेम करशील तर,

मी तुझ्या हृदयात असेल,

अणि जर तू माझ्याशी तिरस्कार करशील तर,

मी तुझ्या मनात असेल


माझ्या अश्रूंची किंमत

तुला कधीच नाही कळली

तुझ्या प्रेमाची नजर

नेहमीच दुसरीकडे वळली


मला स्वप्न बघायला आवडते

कारण स्वप्नात

तु फक्त माझी असतेस…


आता काहीच फरक नाही पडत

स्वप्न अपूर्ण राहताना

कारण खुप जवळून पाहिले आहे

मी काही स्वप्न

पुर्ण होता होता तुटताना…


तू दिलेल्या दुःखाने

मला बरेच काही शिकवले,

जग हे कसे असते,

शेवटी तूच मला दाखवले..


काही नाती गैरसमजामुळे सुध्दा तुटतात

प्रत्येक वेळी

चुकच असते असे नसते…


चुक झाल्यावर साथ सोडणारे

खुप असतात पण

चुक झाल्यावर समजुन घेणारे

फारच कमी असतात.


एकवेळ सिंगल रहा,

पण माझ्यावर प्रेम कर

अशी भीक मागू नका..


पहिलं प्रेम हे लहानपणाच्या जखमे सारखं असतं

जखम तर भरते पण

त्या जखमेची आठवण मात्र कायम राहते


काही गोष्टी कधीच विसरता येत नाहीत

जसं कि लोकांनी केलेले खोटे Promises!

Sad Love Thought in Marathi

 Sad Quotes in marathi - जेव्हा तुम्ही तुमचे प्रेम व्यक्त करू शकत नसाल तेव्हा तुमच्या भावना शब्दात व्यक्त करण्याचा मार्ग आहे. मित्रांनो, आपण सगळेच कोणावर तरी प्रेम करत असतो, आपण ज्यांच्यावर प्रेम करतो त्याच्यासोबत जगायचं असतं, प्रत्येक सुखाला प्रत्येक दु:खासोबत सामोरं जायचं असतं, आपण एकमेकांशिवाय जगण्याचा विचारही करत नाही, एक दुस-याचं दु:ख आपलं दु:ख मानतो, कधीच होऊ शकत नाही. तुमच्या प्रेमाबद्दल वाईट ऐका.

पण तुमचं प्रेम तुमच्याशी बेवफा निघालं आणि दुसऱ्याच्या प्रेमात बसलं तर काय, असं झालं तर आपण पूर्ण तुटतो, आणि आपल्याला आयुष्य पूर्णपणे व्यर्थ वाटतं, पण मित्रांनो अशा प्रकारे आपलं आयुष्य उद्ध्वस्त केलं पाहिजे. असं करू नकोस, जी मुलगी आपल्यावर तिच्या आई-वडिलांपेक्षा जास्त प्रेम करते, तिच्यासाठीही तुमचं प्रेम तुमचा विश्वासघात करू शकतं, पण तुमचे आई-वडील तुम्हाला कधीच फसवू शकत नाहीत. म्हणून जे उरले आहे त्याचे दु:ख देऊ नका, जे आहे त्यात आनंद करा.

तर हे Sad Quotes in marathi जे लोक एकत्र नसतानाही आपल्या प्रियकरांवर प्रेम करतात आणि आम्हाला आशा आहे की एक दिवस आम्ही या परिस्थितीवर मात करू.

आणि जर तुम्ही शायरी प्रेमी असाल आणि तुम्हाला शायरी वाचायला आवडत असेल, तर गुलजार शायरी आणि मिर्झा गालिब शायरी या प्रसिद्ध व्यक्तींपैकी एकाच्या प्रसिद्ध शायरी येथे आहेत. आणि जर तुम्हाला व्हॉट्सअॅप स्टेटस हवे असेल तर मराठीतील काही बेस्ट व्हॉट्सअॅप स्टेटस येथे आहेत

sad quotes marathi
sad love thought in marathi   

जे लोक तुम्हाला ignore करतात

त्यांना message करू नका

कारण त्यांच्या ego पेक्षा

तुमचा self-Respect महत्वाचा आहे.


ओळखायला शिका त्या व्यक्ती

जी खरच मनापासून तुमची आहे

कारण खोटे पनाचा आव आणून

स्वतःची गरज भागवणारे आयुष्यात खूप

भेटतात…


जवळीक साधून माझ्याशी,

कशी किमया केलीस.

वेड लावून माझ्या मनाला

तू का निघून गेलीस.


#One way प्रेम

#खरोखरंच आयुष्यात वणवे

#पेटवत राहते….


भावनांशी खेळायला

इथे

प्रत्येकाला जमतं

आपल काम झालं

नातं आपो आप संपत…..


प्रत्येक वेळी Ignore करणाऱ्या लोकांना वेडीच,

तुमच्या Life मधून काढून टाका,

कारण आपली माणसे आपल्याला कधीच इग्नोर करत नसतात.


ह्या हृदयालाच माहिती आहे

माझ्या प्रेमाची स्थिती,

कि मला जगण्यासाठी श्वासाची नाही,

तुझ्या विश्वासाची जरुरत आहे.


कधी कधी खूप

दूर पर्यंत जावं लागतं.

हे बघण्यासाठी कि,

आपलं जवळचं कोण आहे


रहा तु कुठेही,

पण जप मात्र स्वतःला..

आडोशाला उभे राहून,

पाहीन मी तुझ्या सुखाला

sad quotes in marathi


काच बनविणाऱ्याने जर हृदय पण

काचेच बनविले असत तर फार बर झालं असत,

कमीत कमी तोड्ण्याराच्या

हाताला जखम तरी झाली असती.


जो या वेड्या मनाला बऱ्याचदा रडवतो,

तो वेडाच या मनाला खूप खूप आवडतो.


परकचं करायच होत

तर जवळ का गं घेतलस ?

विश्वासच नव्हता तर

प्रेम का गं केलस ?


वेळ तर प्रत्येक जखमेवर मलम लावते..

पण एवढं लक्षात ठेव,

आज तू मला विसरलीस,

उद्या तुला कोणीतरी विसरेल…!


एके दिवशी माझा श्वास बंद होईल

नको विचार करूस कि माझे प्रेम कमी होईल

अंतर फक्त एवढंच असेल

आज मी तुझी आठवण काढत आहे.

उद्या माझी आठवण तुला येईल.

sad quotes in marathi
sad status in marathi

प्रेम तर

त्याच्यावर तेव्हाच झाले होते

तू जरा डोक्याने कमी आहेस का गं

जेव्हा तो म्हणाला

कधी पण I Love you म्हणतेस


हरवलेली पाखरे येतील का पुन्हा भेटायला,

गेलेले दिवस येतील का पुन्हा सजवायला.


तुमचं आयुष्य हे

एखाद्या कार सारखं असुद्या

कुठे थांबायचं आणि कुठे नाही

हे समजुन घेतल तर

तुमच्या जीवनाच्या गाडीला कधीच

Break लागणार नाही


उगाच कोणी पण कोणासाठी रडत नसत,

अश्रू तेवहाच येतात जेव्हा प्रेम खरं असत.


आपण कोणावर प्रेम करतो

हे महत्वाचं नाही

पण ज्या व्यक्तीवर आपण प्रेम करतो

ती व्यक्ती आपल्याला किती महत्व देते

हे खुप महत्वाचे आहे


स्वतःमध्येच खुश राहायचं..

जिथे किंमत नाही तिथे जायचं नाही,

मग ते कोणाचे घर असो किंवा मन..!!


मला काही फरक पडत नाही

लोक माझ्या बद्दल काय विचार करतात ते

मी माझी स्वतःच्या नियमानुसार जगते


तुझ्यावर प्रेम केलं होत

म्हणुन तुला भाव दिला

नाहीतर ignore करण्या मधे

मी सुध्दा PH.D केली आहे


वावटळ आठवणींचे आज मी पाहिले,

स्वप्नातील घर तुझे माझे

आज पुन्हा एकदा त्यात वाहिले.


एक वर्ष पुर्ण झालं

तिला आठवता आठवता

ना ती काही बोली ना

तिला माझी आठवण आली…


खर तर मिच वेडाआहे,

उगाच तिच्या कडून Expectation ठेवतो…


तु सोडून गेल्यानंतर

त्रास तर खुप झाला पण

काही दिवस गेल्यानंतर एक गोष्ट

खुप चांगली समजली की

जे होत ते चांगल्यासाठीच होत…

sad quotes in marathi


कोण म्हणत

मला सोडून तो खुश आहे

माझे नाव तर घेवून बघा


जर कोणी तुम्हाला

ignore करत असेल

तर परत त्यांना Disturb करू नका


प्रेमाची गरज तर आहेच पण ऐवढी ही नाही की

तुझ्या message च्या Reply ची

तासन-तास वाट पाहत बसेन.


चल ना आपण हदयाची

अदला- बदली करुया

म्हणजे त्रास काय असतो हे

तुला पण समजेल


तुझी गरज तर आज पण आहे

पण म्हणतात ना

मोहब्बत भी जरूरी थी

बिछड़ना भी जरूरी था.


Try करत राहिल पाहिजे

नोकरी आणि प्रेम

कधीही मिळू शकत

Sad Status in Marathi 

Sad Quotes, Thought, Status in Marathi: जीवन तेच शिकवते जे पुस्तक वाचून कधीच शिकता येत नाही. तुमच्या पदव्या वगैरे सर्व ठिकाणी आहेत पण अनुभवाची शाळा माणसाला काय शिकवते, ते ज्ञान कोणत्याही पदवीने प्राप्त होत नाही.

तुम्हाला मराठीतील कडवट दु:खद कोट्स आणि नातं, प्रेम, जीवन, संघर्ष, जीवनातील समस्या यांवर मराठीतील बेस्ट सॅड स्टेटस वाचायला मिळतील. आज, हा लेख वाचल्यानंतर, आपण आपल्यासोबत काही ज्ञान घेऊन जाणार आहोत ज्याची आपल्याला आयुष्यभर आवश्यकता असेल. 

love sad quotes in marathi
 love sad status in marathi

Also Read 

Traffic signal पाहुन

मला सुध्दा काही लोकांची

आठवण येते कारण

ते सुध्दा असेच रंग बदलत होते


आयुष्यात जे काही करायचं

ते सगळं करा

पण एकदा धोका देलेल्या

व्यक्तीवर परत

विश्वास ठेवू नका


काही लोक स्वतः 4 तासाने Reply करतात

आणि दुसर्या कडून मात्र 4 second मधे

Reply देण्याची अपेक्षा ठेवतात….


मनातल्या भावना

मी थोड़ा

तुला सांगायला

घाबरतोय..

तुच कधीतरी ७ समजुन घेशील

अशी आशा मी करतोय…..


लोक तेव्हाच बदलतात.

जेव्हा त्यांचा तुमच्या मधील असणारा

interest संपतो किंवा त्यांना तुमच्या पेक्षा

चांगली interesting व्यक्ती भेटते…


ऐकलं आहे

आजकाल खुप एकटा एकटा असतोस

जर तुझी इच्छा असेल तर

मी माझे हृदय देवू का

परत तुला खेळायला.


दुसर्ऱ्याला समजुन सांगणे खुप सोप असत

पण वेळ आल्यावर स्वतः समजुन घेणं

मात्र खुप अवघड असत..


एवढं प्रेम

मी स्वतः वर ही केलं नाही

तेवढे प्रेम तुझ्यावर झालं आहे..


4 दिवसाच्या प्रेमासाठी

आयुष्यभर साथ देणाऱ्या मित्रांना

कधी विसरू नका…


उजेडात तर सगळेच सोबत येतील

शोध त्यांचा घ्या

जे अंधारात सुद्धा सोबत असतील…


कुणाच्याही आयुष्यात आपली

एक जागा असावी

हक्काची किंवा महत्त्वाची नसली

तरी चालेल

पण ती कधीही बदलणारी नसावी…


मला नाही माहीत

तुझ्या पेक्षा सुंदर कोणी आहे की नाही

मी तर

तुला सोडून कोणाकडे बघत पण नाही


तुमच्या सोबत बोलण्यासाठी

कोणी रात्रीची झोप

sacrifice करत असेल तर

समजुन जावा त्या व्यक्तीसाठी

तुम्ही खुप special आहात….


तुझे लावण्य पाहून

नजर माझी बेभानली

पाहून ओठांची लाली

नशा शरीरात भिनली..


जेव्हा आपण कोणावर शंका न करता

पूर्णपणे विश्वास ठेवतो

तेव्हा आपल्याला दोन पैकी एक फळ

नक्की मिळत

एकतर आयुष्यभरासाठी एक चांगली व्यक्ती

किंवा मग आयुष्यभरासाठी एक धडा…

love sad status in marathi
sad quotes on life in marathi

तुझा let Reply

माझा मुड

0.2 सेकंदामधे खराब करत..


नशीबाने साथ सोडली

नाहीतर

प्रेम तर दोघांच पण खरं होत


एखाद्या व्यक्तीला

Message करायला मजा तेव्हाच येते

जेव्हा ती व्यक्ति

Message seen होताच

typing करायला सुरू करते


रस्ता बदलला

म्हणुन

आठवण येणं थांबत नसतं


खरा त्रास तर तेव्हा होतो

जेव्हा आपली आवडती व्यक्ती

Message seen तर करते

पण Reply करत नाही.


प्रत्येकाच्या आयुष्यात

एखादी व्यक्ती अशी असतेच

जी नशीबात जरी नसली तरी

कायमची असते…


कोणाला सापडणार नाही

ईतक सार माझे हरवलय

आणि कोणाला सापडल तरी

ओळखायच नाही असं ठरवलय..


आठवणीच्या वाटेवर

मी सहसा जातचं नाहि

कारण तिकडं गेलं की

परत यावसं वाटत नाही…


मला ना आठवणी जपायला

खुप आवडतात कारण एकवेळ

माणसं बदलतील पण आठवणी कधीच

नाहीत बदलत…sad quotes in marathi


Delete जेवढ्या लवकर होतं

तेवढ्या लवकर Download होत नाही

कारण एखादी गोष्ट घडवायला वेळ लागतो

बिघडवायला नाही मग ते

Application असो किंवा नाती…


काही लोकांच प्रेम हे

गार्डन पुरतचं मर्यादित असतं

तोही घरी सांगु शकतं नाही

ती ही घरी सांगु शकत नाही

अरे एकदा प्रयत्न तर करा

कदाचित हो बोलतील घरचे.


कोणाच्या आयुष्यात

नव्यानं entry करायची असेल तर

त्याचा भुतकाळ पाहु नका

कारण भुतकाळ हा

फक्त पाहण्यासाठी असतो भविष्यकाळ हा

आपण घडवायचा असतो


काही लोकांना सवय असते

उपयोगाला येईल त्याला

धरून चालायचं आणि

गरज संपली की सोडून द्यायचं.


असतात

काही माणसं अशी

खोटी नाती जोडणारी

मनात हक्काच स्थान मिळवून

विश्वासघात करणारी.

Sad Love Quotes, Thought, Status in Marathi

 Sad Quotes in marathi: प्रत्येकजण कोणाच्या ना कोणाच्या प्रेमात पडतो, काहींना त्यांचे प्रेम मिळते तर काहींना त्यांच्या तुटलेल्या हृदयाने आनंदी राहावे लागते.

जर तुमचेही हृदय तुटले असेल, तर आम्ही तुमच्यासाठी मराठीतील सर्वोत्कृष्ट सॅड कोट्स घेऊन आलो आहोत, या शायरी वाचा आणि त्या तुमच्या फेसबुक, इंस्टाग्राम आणि व्हॉट्सअॅपवर शेअर करा.

अनेकवेळा दु:खाच्या वेळी आपण स्वतःला एकटे समजतो आणि कमकुवत होतो किंवा आपलीच माणसे आपल्याला अनोळखी वागवतात. अशा परिस्थितीत आपण हिंमत हारता कामा नये, तर अडचणींचा सामना एकट्याने केला पाहिजे, तरच आपण आपल्या आयुष्यात पुढे जाऊ शकतो.

दुसरीकडे, दु:खावर लिहिलेली ही अनमोल विधाने आपल्याला जीवनातील वास्तवाची जाणीव करून देण्यासाठी आणि दु:खापासून मुक्त होण्यासाठी उपयुक्त ठरू शकतात, कारण त्याद्वारे तुम्ही तुमचा राग काढून केवळ तुमचे मन हलके करू शकत नाही. तुम्ही त्यांच्याकडून शिकू शकता आणि तुमचे जीवन बदलू शकता. मी सकारात्मक विचारांनी पुढे जाऊ शकतो.

sad quotes marathi
sad love thought in marathi 

offline गेल्यानंतर

एकवेळ message येन

बंद होईल पण एखाद्याची

आठवण येणं बंद नाही होते.


आज काल

अंधारच आवडतो मला उजेडा मधे लोकांचे

कारण

खरे रंग दिसतात.


चुकून पण एखाद्या व्यक्तीला

कधी block करू नका

किंवा ती व्यक्ती सोडुन गेली म्हणुन

sad status ठेवु नका.

happy रहा मजेत रहा

त्या व्यक्तीला हे दाखवुन द्या’

तुम्ही जरी सोडून गेलात तरी

मी माझ्या आयुष्यात आनंदी आहे.


भेटत रहा सगळ्याना

कोणत्या ना कोणत्या

कारणानं

नाती मजबुत होतात

दोन मिनीटं बोलण्यानं.


देवा तुझ्यासारखं

मलाही तू दगडाचं बनवलं अस तंस

तर किती बरं झालं असतं

कुणी पुजलं नसतं तरी चाललं असतं

निदान असं मला कुणी

लाथाडून तरी गेलं नसतं…


सर्वच वादळे

तुमच्या आयुष्यात व्यत्यय आणत नाहीत

काही वादळ

आपला मार्ग स्वच्छ करण्यासाठी पण

येत असतात…


अश्रूना वजन नसले तरी

त्या अश्रू मागील भावना मात्र

वजनदार असतात म्हणुनच 

कदाचित रडल्यानंतर मन हलकं होत..


मी कधीच कोणाला Ignore करीत नाही,

मी फक्त तुम्ही माझ्याशी

बोलण्याचा प्रयत्न करता की नाही

याची मी वाट पाहत असतो…


त्या व्यक्तीवर प्रेम कधीच करू नका

जी सुंदर दिसते

प्रेम त्या व्यक्तीवर करा

ज्याने आपले आयुष्य

सुंदर बनविले आहे…


रात्रीच्या एकांतामधे

कोणी ही आठवण काढत

पण जे खर प्रेम असत ना

ते सकाळी उठल्या उठल्या

पहिला मेसेज तुम्हाला करत….


Ex

Me :- मी बोलू शकत नाही,

मी अंत्यसंस्कारात आहे .

Ex : omg !कोण मेलं ?

Me :- तुझ्याबद्दलच्या माझ्या भावना…


माझ्या आयुष्यात जर कधी

दुखःचा पाऊस पडला तर तुम्ही

नेहमी माझ्यापाठी छत्री बनुन उभे रहा.


मावळणारा सूर्य हाच एक

खुप छान पुरावा आहे की

कितीही कठीण परस्थिती असली तरी

शेवट देखील सुंदर होऊ शकतो…


आपल्याला सोडुन गेलेली

एखादी व्यक्ती जर आपल्याकडे

परत येत असेल तर

सर्वात आधी ते सोडुन गेल्यानंतर

स्वतःला झालेला त्रास आठवुन बगा

व त्यानंतरच ठरवा

त्यांना माफ करायचं की नाही.


तुझ्याशिवाय माझे आयुष्य हे त्या

चहा सारखे आहे

जे आरोग्यासाठी चांगले पण आहे आणि तितकेच

वाईट पण आहे…


तिला जायचं होत ती गेली

मला गमवायच होत मी गमावलं,

फरक फक्त एवढाच,

तिने जीवनाचा एक क्षण गमावला

आणि मी एका क्षणात जीवन


तासन् तास बोलणारे आज

हातात Phone असून देखील उचलत नाही


तू मला सोडून गेलीस

आता मी कोणालच दोष देऊ शकत नाही

कारण बघ न माझे हृदय पण

सर्वात मोठे धोकेबाज निघाले

ते पण फ़क़्त तुझ्यासाठी धडधडत आहे


कधी कधी शब्दांची कमी अनं

एका घट मिठीची

जास्त गरज असते…

sad love thought in marathi
sad status in marathi 

जाणार प्रत्येक वर्ष दोन गोष्ट शिकवुन जाते

वेळ कोणासाठी थांबत नसते

आणि

कोणीही आपल्या आयुष्यात कायम स्वरूपी नसतं

त्यामुळे आयुष्यात पुढे जाणे आवश्यक आहे..


देवा एखादी तर व्यक्ती अशी पाठव

जी आयुष्यभर साथ देईल

जे येतील ते हृदयाशी खेळुन

जात आहेत…

sad quotes in marathi


कळलेच नाही जुने क्षण

आज कसे हरवून गेले

जसे एखादे फुलपाखरु हातात

रंग सोडून गेले…


Reply द्यायची असेल

तर वेळेवर द्या/ Are you ok?

सकाळी एक

दुपारी एक

संध्याकाळी एक

असे नको

Reply देताय औषध नाही


एक गोष्ट नेहमी लक्षात ठेवा

आज तुम्ही ज्यांना चंद्र म्हणत आहात ना

तेच एक दिवस

तुम्हाला चांदण्या दाखवतील.


प्रेमाच नातं हे

एखाद्या पुस्तका सारखं असतं

ते लिहायला वर्षानुवर्ष लागतात पण ते तोडायला

एक मिनीटचं पुरेसा असतो.


रात्र जागून काढली तर

स्वप्न पडत नाहीत

पण हे ही

खरं आहे की

आवडत्या व्यक्तीसोबत बोलताना

जागलेल्या रात्रीच्या

आठवणी पाठ मात्र सोडत नाहीत…


तू माझी कशी life आहेस

नशिबात नाहीस पण मनात आहेस


लोक बोलतात प्रेमात आणि मैत्रीमध्ये

No Sorry No Thanks

पण खरी नाती या शब्दांवरच टेकलेली असतात


काही गाणी अशी असतात न की असं वाटतं

ते आपल्या Fellings ओळखून

खास आपल्यासाठीच बनवलं आहे.


प्रेम खरं असो वा खोट

Life बरबाद होते हे नक्की


एक वेळ अशी होती कि

एका वेळी दहा – पंधरा मेसेज यायचे

आणि आता वेळ अशी काही

बदलली आहे कि

लास्टसीन पण दिसत नाही.


किती बरं झालं असतं जर भविष्य ठरवता

आलं असतं कोण आपलं आहे

है ओळखून त्याच्यावरच प्रेम

करता आलं असतं…


आजही डोळे ओले करून जातात.

आयुष्यात काही क्षण असे असतात की

त्यावेळी प्रश्न नाही फक्त साथ हवी असते


लोकांना तुमच्या असण्याने फरक पडतो

अन्यथा तुमच्या नसण्याची

लोक हळू हळू सवय करून घेतात.


प्रेमाच्या नात्यामधे प्रेम किती आहे

हे महत्वाचे नसतं

प्रेमामध्ये दोघांचा एकमेंकावर

किती विश्वास आहे

हे महत्वाचं असतं.

 Sad Quotes Marathi

Sad Quotes In marathi:- माझ्या सर्व वाचकांसाठी, आम्ही एक सर्वोत्तम दुःखी कोट्स घेऊन आलो आहोत, जर तुम्ही देखील तुमच्या वेदना आणि दु:ख व्यक्त करू शकत नसाल, तर मराठीतील हे Sad Life Quotes तुम्हाला खूप मदत करतील.

दु:ख, दु:ख आणि वेदना प्रत्येकाच्या आयुष्यात असतात, काही जण आपल्या दुःखाने जगायला शिकतात तर काही दु:खासमोर पराभूत होतात. दु:ख-दुःखाचा अभ्यास हेच जीवन आहे.

मित्रांनो, या पोस्टमध्ये दिलेले स्टेटस फक्त अशा लोकांसाठी आहे जे त्यांच्या आयुष्यावर नाराज आहेत किंवा त्यांना कोणाचीतरी साथ सोडल्यामुळे वेदना झाल्या आहेत. म्हणूनच मी तुमच्यासाठी एकाकी दुःखी कोट्स मराठीत Sad Love Quotes in marathi घेऊन आलो आहे.

ही शायरी मराठी मजकूर आणि फोटोंसह आहे जी तुम्ही तुमच्या whatsapp स्टेटस आणि फेसबुक स्टेटसवर टाकू शकता. मराठीतील जीवन आणि दुःखी प्रेमाचे विचार मराठीतील कोट्स वाचण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा.

जर तुम्हाला या पोस्टमध्ये दिलेली कोणतीही कविता आवडली असेल तर आम्हाला खाली टिप्पणी विभागात सांगा. आम्हाला खूप आनंद होईल. तर आता पोस्ट सुरू करूया. 

love sad status in marathi
sad quotes on life in marathi

आपल्याला ज्यांची आठवण येते ना

त्यांनी आपली आठवण

तर सोडाच आपल्या नावाची उचकी

सुध्दा येत नाही


एखादी व्यक्ती

मनात असुन पण

चालत नाही

ती नशिबात पण

असावी लागते.


मी तुझ्यावर

जेवढं प्रेम केलं कदाचित

तेवढी तुझी लायकी नव्हती.


काही गोष्टी

सहन करायला शिकल पाहिजेल

कारण

आपल्या मधे सुध्दा खुप काही

कमी असतं

जे दुसरे सहन करत असतात


आजकाल जुनी खेळणी सुध्दा

मला विचारतात

कसं वाटत रे आता

लोक तुझ्या भावनांशी खेळतात तेव्हा


तू एक दिवस मला नक्की Sorry बोलणार

माहीत आहे मला

पण तेव्हा वेळ निघून गेलेली असेल

sad quotes in marathi


आपली वाटणारी माणसं

जेव्हा आपल्या Message वाचूनही.

रिप्लाय देत नाही तर बाकीच्या कडून काय अपेक्षा करावी


खरंतर धोका त्याच लोकांना मिळतो

जे लोक कधीच दुसऱ्यांना

धोका द्यायचा विचार पण करत नाहीत


Single रहा

Scope तर नाही पण

निदान

कोणी सोडुन जाण्याचं

Tention तर नाही.


यार तु ना थोडं लवकर

online येत जा ना

50% battery तर

तु online आहे की नाही

हे बघण्यातच संपुन जाते….


प्रेम कधी

मोजुन मापुन केलं जात नाही

ते कधी इतकं तितक नसत.

एकतर ते असतं किंवा नसतं.


माहिती नव्हतं तुझ्यावर प्रेम होईल,

मला तर फक्त तुझी Smile आवडली होती


काही लोक इतके Special असतात की,

त्यांनी आपल्याला कितीही Hurt केले ना तरी

आपला जीव त्यांच्यातच अडकलेला असतो


त्या माणसाची काळजी करणं सोडा,

ज्यांना तुमची काळजी नाही


गोष्टी संपतात

लोक बदलतात

आयुष्यही पुढे जाते

वेळ ही कोणासाठी थांबत नाही

आणि नेमकं

हेच आपल्याला कळतं नाही


Trust शिवाय प्रेम म्हणजे

पाण्याविना नदी


चेहर्यावरची

एक स्माईल मनामधील

हजारो दुखः

लपवत असते.


चुकीचा रस्ता चुकीची माणसं हे अत्यंत गरजेचे आहेत

कारण त्यामुळे आपल्याला कळत की

आपल्यासाठी नक्की काय आणि कोण योग्य आहे


जेव्हा Message चा Reply

late आणि ignore होऊ लागेल

तेव्हा समजुन जा

तुमची जागा दुसर्या कोणीतरी

घेतली आहे.


जर तुम्ही तुमच्या नजरेत

योग्य असाल तर

लोकांच्या नजरे कडे लक्ष देऊ नका

कारण लोकांच्या नजरा

गरजे नुसार बढ़लत असतात.


सगळ्यांना मीच समजुन घेऊ का

कोणीतरी मला पण समजुन घ्या ना.


कोणत्याही नात्यात कधीच

आपला Eg0 मधे आणु नका

कारण

Ego never accept the truth


नाती संभाळा तांना कधी समजलच नाही

की त्याच नात्यांना

आता माझी गरज राहिली नाही


Ignore करायचा असेल तर मनापासून कर

उगीच Attettion देऊन डोकं नको फिरऊस


तुझं माझ्यावर खरं प्रेम असतं तर

दूर जाण्याची कारणं दिली नसती

जवळ येण्यासाठी मार्ग काढला असता


तुझ्याशिवाय माझे जीवन हे

रंग नसलेल्या

चित्रासारखे आहे…

love sad quotes in marathi
 love sad status in marathi

भुक लागल्यावर

संपुर्ण घर डोक्यावर घेणारी

जेव्हा तुमच्यासाठी उपवास ठेवते ना

तेव्हा ती Girlfriend नसते

आयुष्याची जोडीदार असते.


मी बदललो नाही

फक्त बदला घेणं शिकलोय.


जेव्हा तुमच्यावर प्रेम करणारी व्यक्ती

तुमच्यांवर चिडणं, रागवणं सोडून देते ना

तेव्हा समजून जावं

फक्त मन दुखावलेल नाहीये

जखमा खूप खोलवर गेल्या आहेत..


मी पहिला Message

नाही केला तर

माझ्यात ego

आणि तू पहिला Message

नाही केला तर

तू busy

याला काय अर्थ आहे यार


असावं कोणीतरी असं

Bye नंतर

काळजी घे म्हणणार…


आज काल काही लोक

Good Night &

झोपताना नाही तर

बोलणं टाळण्यासाठी म्हणतात.


रुसूण बसणाऱ्याना सांगा

मनवणं

सोडुन दिले आहे आम्ही


खर तर मिच वेडाआहे,

उगाच तिच्या कडून Expectation ठेवतो


उगाच कोणी पण कोणासाठी रडत नसतं

अश्रू तेवहाच येतात जेव्हा प्रेम खरं असतं


नाही आठवण काढलीस तरी चालेल,

पण विसरून मात्र जाऊ नकोस.


काच बनविणाऱ्याने जर हृदय पण

काचेच बनविले असत तर फार बर झालं असत,

कमीत कमी तोड्ण्याराच्या

हाताला जखम तरी झाली असती.


लोक तुटलेला तारा पाहुन

त्याच्या कडे इच्छा पुर्ण होऊ दे म्हणुन

हात जोडतात

पण जो स्वतः तुटलेला आहे

तो तुमची इच्छा काय पुर्ण करणार.

sad quotes in marathi


आता फक्त एक फोटोच आहे

ज्यामधे आपण एकत्र आहे…


प्रत्येकाला प्रत्येकाची

द्यायला हवी

कोणावर हक्क दाखवुन

कोणी

आपलं होतं नसतं.


आजकाल काही लोक

जवळुन गेलं तरी

अनोळखी असल्यासारखं वागतात

एके काळी तेच लोक

लांबुन सुध्दा ओळखत होते.


काही चुक नसताना

ज्या जखमा मिळतात ना त्या खरचं

खुप त्रासदायक असतात.


आजकाल Hii बोल की reply

सुद्धा येत नाही

आणि bye बोल की

त्यासोबत tc पण येतो


single राहणं सोपं आहे

पण ते लोकांना पटवून देणं

अवघड आहे..

Marathi Sad Quotes

sad status marathi: जर तुम्ही नवीन हार्ट टचिंग सॅड कोट्स शोधत असाल, तर आम्ही तुमच्यासाठी मराठीतील सर्वोत्कृष्ट हार्ट टचिंग सॅड कोट्स लिहिले आहेत जे तुम्हाला नक्कीच आवडतील. हे मराठीतील अतिशय हृदयस्पर्शी दुःखद कोट्स आहेत जे तुमच्या आयुष्यातील प्रत्येक वाईट वेळेसाठी लिहिलेले आहेत.

तुम्ही हे हार्ट टचिंग सॅड स्टेटस Whatsapp, Instagram आणि Facebook वर कुठेही शेअर करू शकता.

आशा आहे की तुम्हाला आमचा हिंदीतील अतिशय हृदयस्पर्शी ब्रेकअप कोट्सचा संग्रह आवडला असेल, जर तुम्हाला ते आवडले तर शेअर करायला विसरू नका. आम्ही येथे नवीन हृदयस्पर्शी दुःखी स्थिती अद्यतनित करण्यासाठी आणि जोडण्यासाठी सतत कार्य करत आहोत. 

love sad status in marathi
sad quotes on life in marathi 

आजकालचे Relationship ऐवढे

कमजोर आहेत की जर ५ मिनीट

late reply आला तरी तुटतात.


ह्या हृदयालाच माहिती आहे

माझ्या प्रेमाची स्थिती,

कि मला जगण्यासाठी श्वासाची नाही,

तुझ्या विश्वासाची जरुरत आहे.


पुन्हा भेटशील अश्याच एका वळणावर

तेव्हा असेल तुला माझी आस

कळेल तुला खरं प्रेम होत माझं

नव्हता तो फक्त टाईमपास.


पाऊस आज खूप रडला

माहित नाही मला कोणावर रुसला

कदाचित त्यालाही आठवत असेल

त्याचे ओघळलेले थेंब

त्याने सुद्धा केले असेल कोणावरतरी खरे प्रेम.


Mobail तर प्रत्येका कड़े

असतो पण Mobail वर

Call आणि Message

करणारी Special व्यक्ती

प्रत्येका कडे नसते


आवडत्या व्यक्तीला

चोरून बघण्याची

मज्जा काही

वेगळीच

असते नाही का..


हे सगळं खूप

काल्पनिक आहे हो

आधी मी सुधा म्हणायचो

जिच्यावर प्रेम करीन

तिच्या सोबतच लग्न करीन

पण आता मात्र असेच म्हणेन

जिच्यासोबत लग्न होईल

तिच्यावरच प्रेम करेन…


रोमँटिक स्टेटस

आम्ही पण ठेवली असती

पण काय करणार

जिच्या साठी ठेवायचं

अशी कोण

अजून भेटलीच नाही…


खरं प्रेम असतं

जे limit मधे राहुन Unlimited

केल जात..

 

आखिर कैसे भुला दे हम उन्हें

मौत इंसानो को आती है यादो को नहीं


मीच मुर्ख होतो जे तुला

माझ्या आयुष्यातल्या प्रवासातला

जोड़ीदार समजून बसलो,

तू चालत तर माझ्या सोबत होतीस पण

तुझे डोळे दुसऱ्याच कोणाच्या शोधात होते.


मन गुंतायाला हि वेळ लागत नाही

आणि मन तुटायला हि वेळ लागत नाही

वेळ लागतो फक्त ते गुंतलेले मन आवरायला

आणि तुटलेले मन सावरायला.


चेहऱ्यावर नेहमीच हसू,

पण मनात खूप काही साठलेलं.

आले जरी डोळे भरून,

ते कोणालाही न दिसलेलं


तुझे माझं नातं जरा वेगळ आहे

मैत्री तर आहेच

पण प्रेम जरा जास्तच आहे…


ते प्रेम परण खुप Special असतं

जे भाडणा नंतर पण

एकमेंकाच्या msg ची वाट पाहतात

अर्थातच काय तर ते

रागात सुद्धा एकमेकांसोबत

बोलत असतात..


तू आणि मी समुद्राचे दोन किनारे

कधी हि भेटू न शकणारे

पण एकमेकांवर जीवापाड प्रेम करणारे.


लोकांशी

भांडून मी तुला माझे बनवलं होतं

जे लोकांनी सांगितलं होतं..

पण शेवटी तु तोच निघाला


लोकांशी

भांडून मी तुला

माझे बनवलं होतं

पण शेवटी तु

जे लोकांनी सांगितलं होतं..तेच केलं


मी त्याला माफ केलं

कारण माझं त्याच्यावर प्रेम होतं

त्यान मला धोका दिला

कारण

त्याचं दुसरी वर प्रेम होतं…

marathi sad quotes
marathi sad quotes on life

मी तिला माफ केलं

कारण

माझं तिच्यावर प्रेम होतं

तीने मला धोका दिला

कारण

तिचं दुसरीकडं प्रेम होतं.


चुक

येवढीच झाली की

ज्यांना लाथ मारून

हाकलायला हवं होतं

त्यांनाच

हात देऊन जवळ केलं…


तुझ्या डोळ्यात अश्रू येतील

असे मी कधीही वागणार नाही कारण

तुझ्या अश्रूची किंमत

मी कधी चुकवू शकणार नाही.


असं समजू नकोस कि विसरलो मी तुला,

आपल्या प्रेमाला डाग लागू नये,

म्हणून दूर आहे मी,

मनात फक्त तूच आहेस.


शरीराला जखम झाली तर रक्त बाहेर येते,

पण अश्रूंना बाहेर पडण्यासाठी,

मनाला जखमी व्हावी लागते.


एकटेपणा तेव्हा असतो

जेव्हा

कोणाचा आसरा नसतो

आपला चेहरा सोडून बाकी

प्रत्येक चेहरा हसरा असतो…

sad quotes in marathi


कंरेल माफ मी तुला पण

तुटलेला विश्वास त्याचं काय..


आयुष्याच्या या वाटेवर

मी माझी वाट शोधतोय

वाहणारे अश्रू येतात जिथून

मी तो पाट शोधतोय…


प्रेम करायचं असेल तर पुर्ण करा

प्रेम काही पाण्याचा ग्लास नाही

हवं तेवढा पिऊन बाजुला ठेवायला


मी मनसोक्त रडून घेते,

घरात कुणी नसल्यावर.

मग सहज हसायला जमतं,

चारचौघात बसल्यावर.


प्रेम मी हि केलं, प्रेम तिने हि केलं

फरक फक्त एवढाच होता कि

मी प्रेम केलं तिला मिळवण्यासाठी

तिने प्रेम केलं वेळ घालवण्यासाठी.


मला त्रास देऊन जर तुला आनंद मिळत असेल,

तर मी तो त्रास सहन करायला कधी पण तयार आहे.


तुझ्यात आणि माझ्यात,

फक्त थोडाच फरक होता.

तुला वेळ घालवायचा होता,

आणि मला आयुष्य.


आयुष्यात

आपल्याला काही लोकांची

इतकी सवय होऊन जाते की

नंतर त्यांच्या शिवाय जगणं

अवघड होऊन जातं…


माझ आयुष्य सुध्दा

त्या चंद्रासारखं आहे

खुश तर खुप आहे

पण एकटा ही तेवढाच आहे…


तुझी भेट झाल्यापासून जीव

कुठे रमतच नाहीये

मन सारखे सांगू पाहतेय

तुझ्यावाचून करमतचं नाहीये.

sad quotes in marathi


मी कधी एकटा नसतो

माझ्या सोबत माझा एकटेपणा

नेहमी असतो..


दुसऱ्यावर जळण्या पेक्षा

स्वतः असं काही तर करा की

दुसरे तुमच्यावर जळाले पाहिजेत…


मी अजूनही त्या फालतूच्या आशेवर आहे कि

एक दिवस तू परत येशील.


जगातील सर्वात मोठी वेदना म्हणजे,

आपण ज्या व्यक्तीवर सर्वात जास्त प्रेम

करतो तिच्या शेजारी बसने.

आणि, ती व्यक्ती कधीही आपली होणार

नाही याची जाणीव होणे.

sad quotes in marathi
sad status in marathi

आज स्वप्नातही अबोला

तुझा नाही सुटला ..

तुला समजावण्याच्या नादात

माझ्या अश्रूंचा बांध मात्र फुटला


कळत नाही आज का

मन माझे भरून येत आहे

सारे सोबत असूनही का

एकटेपणाची जाणीव होत आहे..!!


है सुध्दा खरं आहे की

कधी कधी

Fire करता करता खरं प्रेम होऊन जात


लोक दगडाला पुजतात

कारण यासाठी

विश्वास ठेवण्यासारखी

माणसं नाहीत राहिली…


आता माझी life मला

माझ्या Terms वर जगायचीय

माझी बेधुंद life मला

fully मस्त मजेत

अनुभवायचंय…


आयुष्यात तु असुनहरी

नशिब माझं हुकलं होतं

तुझ्यावर खरं प्रेम केलं

ईथेच जरा माझं चुकलं होतं..


खुप काही बदलले आहे

आयुष्यात

एक तुझ्या जाण्यानंतर…


एकतर्फी प्रेम

खरचं खुप छान असत

कारण

त्यात कधी break up होत नसतो…


मी कधी एकटा नसतो

माझे दुःख नेहमी असतं माझ्या सोबत


ज्या व्यक्तीसोबत आपली

आयुष्यभर राहण्याची इच्छा असते,

त्या व्यक्तीपासून,

दुर जाणे खुप कठीण असते.


ज्या क्षणी तुला वाटेल कि,

हे नात तोडण्याची वेळ आली आहे

तेव्हा स्वतःच्या मनाला हे एकदा जरूर विचार कि,

हे नात एवढा काळ का जपलं..का जपलं..

Marathi Sad Quotes on Life

नमस्कार मित्रांनो, आज आम्ही या पोस्टमध्ये मराठीतील Sad Quotes शेअर करत आहोत. मला आशा आहे कि तुला हे आवडेल. तुम्ही तुमच्या सोशल मीडिया फेसबुक, व्हॉट्सअ‍ॅप स्टेटस, इंस्टाग्राम इत्यादीवर हे Sad Status मराठीत शेअर करू शकता. 

जीवन हे सुख-दु:खाचे चक्र आहे. असा एकही माणूस नसेल ज्याने आयुष्यात कधीही सुख अनुभवले नसेल किंवा ज्याला दु:ख मिळाले नसेल. असे अनेक लोक आहेत जे दु:खाच्या वेळीही हिंमत न हारतात आणि समजूतदारपणाने समस्या सोडवून आयुष्यात पुढे जातात.

पण असे अनेक लोक असतात ज्यांचे त्रास आणि दु:ख त्यांना आतून कमकुवत बनवतात आणि ते निराश होतात आणि समोरची व्यक्ती त्यांच्या दु:खाची चेष्टा करू शकते किंवा गोष्टींचा गैरसमज करून घेऊ नये या विचाराने ते आपले मन कोणाशीही शेअर करत नाहीत. खूप त्रास सहन करावा लागतो आणि कधीकधी यामुळे अशा लोकांना गंभीर आजारही होतात.

दुसरीकडे, जर तुम्ही देखील त्यांच्यापैकी एक असाल ज्यांच्या मनात एखाद्या गोष्टीची चिंता असेल, तर तुम्ही ती कोणाशीही शेअर करू शकत नसाल, तर अशा परिस्थितीत दु:खावर लिहिलेली ही अनमोल विधाने तुम्हाला मुक्त होण्यास मदत करतील. तुमचा राग आणि दुःखावर मात करा. मी तुम्हाला मदत करू शकतो.

त्याच वेळी, हे Sad Quotes तुमच्या Facebook, Twitter, Instagram या सोशल मीडिया अकाऊंटवर जास्तीत जास्त शेअर करा जेणेकरून तुमचे नातेवाईक, जवळचे आणि मित्र यांना त्यांच्या कठीण काळातून बाहेर पडण्यासाठी मदत मिळू शकेल.

प्रत्येक व्यक्तीच्या आयुष्यात दुःखाची वेगवेगळी कारणे असतात, कोणी आपल्या करिअरमधील अपयशामुळे दुःखी, तर कोणी प्रियजनांच्या वियोगामुळे दुःखी, तर कोणी कोणाच्या आठवणीने दुःखी, तर कोणी दुःखी. जर असे झाले तर कोणीतरी त्याच्या आजारपणामुळे दुःखी राहतो.

पण समजूतदार माणूस दु:खाच्या वेळीही कधीच घाबरत नाही, तर कठीण प्रसंगातून खंबीर होऊन आपल्या दु:खाशी खंबीरपणे लढतो आणि आयुष्यात पुढे जातो, कारण अपयश ही यशाची सर्वात मोठी गुरुकिल्ली आहे.

म्हणूनच प्रत्येकाने आपल्या कठीण प्रसंगांना खंबीरपणे सामोरे जावे, तर दुःखावर लिहिलेले असे दु:खद अवतरण तुम्हाला तुमच्या वाईट काळातून बाहेर पडण्यास मदत करतीलच शिवाय जीवनात पुढे जाण्यास प्रवृत्त करतील.

sad status in marathi
sad thoughts in marathi

तु सोडून गेलीस मला तरी,

मी वाट पाहणार.

अखेरच्या श्वासापर्यंत,

फक्त तुझा अन,

तुझाच राहणार.


काय फरक नाही पडत

माझं प्रेम माझ्या पासुन लांब गेलं म्हणून

माझ्या सोबत माझे Friends आणि

आई बाबा तर आहेत ना

sad quotes in marathi


किती त्रास होतो ना त्यावेळी

जेव्हा एखादी व्यक्ती आपल्याला

lifetime साथ देण्याचे वचन देवून

life time साठी good bye बोलुन निघुन जाते…


स्वतःच्या

करिअर कडे

लक्ष द्या

कारण प्रेम कितीही

खरे असले तरी

एक दिवस

साथ हे सोडणारचं आहे…


डोळ्यातील अश्रुंना माहित असतं

कोण आपलं कोण परक

म्हणुन तर ते

आपल्यांच्या समोर बाहेर पडतात

स्माईलच काय ती कोणा समोरही येते…


ज्यांच्याकडून अपेक्षा ठेवावी,

फक्त तेच अपेक्षा भंग करतात.

मनापासुन प्रेम करणारेच,

फक्त आठवणीत रडतात.


इतकी नकोशी झालीय का रे मी तुला..

कि एक कॉल हि करावासा वाटत नाही,

का मला ?


वेळ आल्यावर तेच

साथ सोडून देतात

ज्यांच्यावर स्वतापेक्षा जास्त

विश्वास असतो…


खुप त्रास होतो

तेव्हा

जेव्हा एखादी

व्यक्ती

येणार नाही

हे माहित

असुन सुध्दा

आपण त्या व्यक्तीची

वाट पाहत असतो…


नातं मजबुत

पासवर्ड शेअर केल्याने होतं नाही

नातं मजबुत एकमेंकाची

सुख दुःख

शेअर केल्याने मजबुत होत…


आज पर्यत जे बोलता नाही आले

आज ते सारे तुझ्यापुढे बोलणार

नाही जगु शकत तुझ्याशिवाय हेच

तुला सांगणार..


आठवण नको काढू म्हणालीस

तरी ते शक्य आहे का

तुझ्यापासुन वेगळ होऊन माझ्या जीवनाला

काही अर्थ आहे का…


तू माझी होतीस तेव्हा मी तुझा होतो,

अन आता तू माझी नाहीस तरीही मी तुझाच आहे.

फरक फक्त एकच आहे

मी केलं त्याला प्रेम म्हणतात अन तू केलं त्याला सौदा.


जगणं खूप सुंदर आहे,

त्यावर हिरमुसू नका,

एक फुल उमललं नाही,

म्हणून रोपाला तुडवू नका..

सगळं मनासारखं होतं असं नाही,

पण मनासारखं झालेलं विसरू नका,


सुटतो काही जणांचा हात नकळत,

पण धरलेले हात सोडू नका.

तुमच्या ex ला दुसऱ्याबरोबर

बघून कधीच जेलस फील करू नका,

कारण आपल्या मोठ्यांनी आपल्याला

शिकवलेलं आहेच कि

आपण खेळून झालेली खेळणी

दुसऱ्या गरिबांना वाटत जा.


एक गोष्ट लक्षात ठेवा

तुमचे हृदय खुप किंमती आहे

त्यामुळे प्रयत्न करा की त्यामध्ये राहणारा

सुध्दा त्या लायकीचा असावा…

sad quotes in marathi


तुझ्या माझ्या नात्याचा सुध्दा

थोडा विचार कर

मी जर रुसलो ना

स्वप्नात सुध्दा येणार नाही..


तुला काय पडणार आहे

मला सोडून जाऊन खरं प्रेम तर

मी केल होत तू नाही…


लोकांना एवढी पण Secret

नका सांगू कारण की

उद्या तुमच्यात काही कारणाने

वाद झालाच तर ते तुमचे Secret मनात न ठेवता

इतरांना सांगुन तुम्हाला त्रास देतील…


कुणा कुणा कडून ठेऊ मी अपेक्षा

इथे तर अपेक्षा पूर्ण न होताच

भंग पावत आहे कोणावर ठेऊ

मी विश्वास मी आपले

कुणाला म्हणू इथे तर सगळेच

वेळे नुसार बदलत आहेत…


सवय बदलली आहे

लोकांना वेळ देण्याची

आता इच्छाच होत नाही

कोणाला आपलं दुःख सांगायची…


ऐकलं होत लोक

प्रेमात जिव सुध्दा देतात

पण जे लोक

वेळ नाहीत देवू शकत

ते जीव काय देणार…


संभल जायेगे दिन

बुरे है

हम नही…


दिवसभरात सगळ्यात जास्त

आनंद मला तेव्हा होतो जेव्हा

तुझे आणि माझं बोलणं होत..


खुप काही आठवतं

तुझी आठवण आल्यानंतर…


जे धोका देवून गेले

त्यांच्या आठवणीत रडण्यापेक्षा

जे सोबत आहेत त्यांच्या सोबत

हसत जगायला केव्हा ही चांगले..

Sad Quotes in Marathi

Sad Quotes, Thought, Status in Marathi: मित्रांनो, जर तुम्हालाही एखाद्यापासून वेगळे होण्याचे दु:ख असेल किंवा अपयशाला सामोरे जाण्याचे दु:ख असेल आणि तुम्हीही तुमचे शब्द कोणाशीही शेअर करू शकत नसाल, तर आम्ही तुम्हाला या लेखात असे काही Sad Quotes देत आहोत, जे तुम्ही शेअर करू शकता. व्हॉट्सअॅप, फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम किंवा इतर सोशल मीडिया साइट्सवर शेअर करून तुमचे हृदय इतरांसमोर ठेवा.

कारण ही दु:खद वाक्ये किंवा दु:खावर दिलेली काही मौल्यवान विधाने अशी आहेत, ज्याद्वारे तुम्ही स्वतःला जोडून तुमच्या भावना व्यक्त करू शकाल, यासोबतच तुम्हाला हलके वाटेल आणि कठीण प्रसंगांवर मात करण्याची संधीही मिळेल.

आयुष्य सर्वकाळ सारखे राहत नाही, सुखानंतर, आयुष्यात जेव्हा दुःखाची वेळ येते, तेव्हा अनेक वेळा अशी परिस्थिती निर्माण होते, जेव्हा माणसाला कोणीच नसते, तेव्हा तो आपल्या मनाचे ओझे सांगून आपले मन व्यक्त करू शकतो. आपले दु:ख कमी करू शकतो आणि वाटून घेऊ शकतो, अशा परिस्थितीत माणूस त्याच्या त्रासाने आत गुदमरत राहतो. अशा वेळी, काही लोक अशा दु: खी अवतरणांचा अवलंब करतात जेणेकरून ते शक्य तितक्या लवकर त्यांच्या कठीण प्रसंगातून सावरतील.

जीवनात दु:ख येणे स्वाभाविक आहे. कुणापासून विभक्त झाल्याचं दु:ख, यश न मिळाल्याचं दु:ख किंवा घर-कुटुंबाशी संबंधित अशी सगळी दु:खं आपल्या आयुष्यात राहतात, पण या सगळ्या दु:खांसोबतच काही ना काही फायदेही असतात, कारण फक्त वेळेत दु:खात, आपण फक्त स्वतःला आणि इतरांना ओळखत नाही, तर पराभवातून जीवनाचे धडेही शिकतो.

दुःखाचे क्षण आपल्याला आठवण करून देतात की आपल्यासाठी जीवनाचा अर्थ काय आहे आणि हे जीवन आपल्यासाठी किती महत्त्वाचे आहे. याउलट, दु:खांबद्दल काही महान व्यक्तींनी सांगितलेली काही मौल्यवान विधाने किंवा दु:खद उद्गार हे अशा खांद्यासारखे असतात, जो दु:खाच्या वेळी आधार बनतो, ज्याद्वारे तुमचे मन सांगून तुमचे दुःख कमी करता येते. 

sad quotes in marathi
sad status in marathi

तुझ्यासोबतचा शेवटचा क्षण

मनामध्ये मी साठवला

तू दुर गेल्यावर मात्र

तो नेहमी आठवला…


प्रेम करताना असं करा की

धोका देवून जाणार्यांना पण

तुमच्या कडे परत येण्याची इच्छा

झाली पाहिजे…


जी माणसं

कधी काळी माझी होती

आता त्यांना

आपलं म्हणायची पण भिती वाटते…


चहा मधे बिस्कीट

कधी पडेल आणि

एखादी व्यक्ती

कधी धोका देईल

काही सांगता येत नाही…


प्रत्येकाला

ज्याची त्याची

Space

दिली पाहिजेल

कोणाला आपलं म्हणुन

कोणी आपलं होतं नसतं…


ती नेहमी म्हणायची,

जे होते ते चांगल्यासाठीच होते

मग तिचं मला सोडून जाणे,

हे तिच्या चांगल्यासाठी होतं का माझ्या?


प्रेम कधीच चुकीचे नसते,

कदाचित निवड चुकीची असू शकते.


कोणत्याही व्यक्तीला समजून

घेतल्याशिवाय पसंत करू नका

आणि त्या पसंत केलेल्या व्यक्तीला

समजुन न घेता गमावु पण नका

sad quotes in marathi


आवडत्या व्यक्तीला

आपल्या इगोसाठी सोडण्यापेक्षा,

आवडत्या व्यक्तीसाठी

इगो सोडणं केव्हाही चांगलं.


चुकून कधी मी तुझा

फोन नाही

उचलु शकलो म्हणून

किती काळजी करत होतीस

मग आज विचार कर माझ्यापासुन दुर जाऊन

खरंच खुश राहशील का…


Message seen करून

Reply न करणारे

bye बोलुन online राहणारे

love you बोलुन फसवणारे

एक गोष्ट लक्षात ठेवा

वेळ प्रत्येकाची येते..


Relationship मधे

चंद्र तारे आणण्याची गरज नसते

गरज असते ती

समजूतदारपणाची

आणि एकमेंकाना वेळ देण्याची


तुझा Reply नाही आला

It’s ok पण तू

Online असुन सुध्दा

Message seen करून सुध्दा

Reply नाही केलास

it’s not ok


लोक तुमच्या वर तो पर्यतच

प्रेम करतात जो पर्यंत त्यांना

तुमच्या पेक्षा चांगले कोणी भेटत

नाही आणि ज्या दिवशी भेटेल

त्या दिवसापासुन तुम्हाला ते

Ignore करायला सुरवात करतात…


प्रेम तेव्हा ही होते आताही आहे

यापुढे ही राहिल

ते कॉलेज थोडीच आहे

पुर्ण झालं की सोडायला


छोटेछोटे

Reply येऊ लागले की

समजायचं

मोठे मोठे Message

दूसरी कडे जात आहेत…


काल ती होती

मी पण होतो पण

नव्हते ते प्रेम अन

नव्हते ते नाते…


एक वेळ अशी होती की

तेव्हा बोलणचं संपत नव्हते

आणि एक वेळ अशी आहे की

बोलणचं होत नाही…


आजपासून थोडं बदलायचं

कारण

कोणाच्या आयुष्यात option म्हणुन

नाही राहायचं…


एखाद्याच्या Feelings बरोबर

खेळणं बरं नसतं.


किती छान होतं रे आपल नात,

कोणास ठाऊक, कोणाची

नजर लागली आपल्या नात्याला,

उडून गेली ती स्वप्ने.

संपला राजा राणी चा खेळ.

मोडली आपली कहाणी अर्ध्यावर.

तुजवीण शोन्या राहिले मी अधुरी.


सोडून जायचे असेल तर

बिंदास जा पण,

लक्षात ठेव..

मागे वळून बघायची सवय

मला पण नाही.


स्वप्नात तर येतात

मला तर आयुष्यात

खरोखर यायचं आहे


बदलणार्या लोकांबद्दल

मी काय सांगणार

मी तर माझं प्रेम

दुसऱ्याच होताना पाहिले आहे…

sad quotes in marathi


कधी कधी खूप

दूर पर्यंत जावं लागतं..

हे बघण्यासाठी कि,

आपलं जवळचं कोण आहे.


खूप प्रेम केलं होतं त्याच्यावर,

आता कुणावर करूच शकत नाही.

खूप स्वप्नं पाहिली होती त्याची,

जी आता पूर्ण होऊ शकत नाहीत.


मी तुझ्या आयुष्यातून निघून जावं,

ही तुझी इच्छा होती आणि,

तुझ्या सगळ्या इच्छा पूर्ण व्हाव्यात,

ही माझी इच्छा होती


हे आयुष्य आहे मित्रांनो

लोक येणार जाणार

खूप स्वप्न दाखवणार

आणि शेवटी काय तर

एकट सोडून जाणार…


तू सोडून गेल्यानंतर

एक गोष्ट खूप चांगली

समजली मला

की जाणाऱ्या व्यक्तीला

का थांबवतात…

No comments:
Write comment